Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Realizacja praw osób

28-01-2020 Autor: Mateusz Kupiec

Prawidłowa realizacja wynikających z rodo uprawnień jednostek stanowi nierzadko wyzwanie dla administratorów. Przyjrzymy się podejściu zagranicznych organów nadzorczych do tego problemu.

 

Jednym z celów rodo jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, zwłaszcza prawa do ochrony ich danych osobowych. W tym celu unijny prawodawca wzmocnił pozycję jednostki w stosunku do ADO przez zagwarantowanie jej możliwości skorzystania z szeregu uprawnień, do których zalicza się prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych (art. 15 rodo);
  • sprostowania danych (art. 16 rodo);
  • usunięcia danych (art. 17 rodo);
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 rodo);
  • przenoszenia danych (art. 20 rodo);
  • sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f (art. 21 rodo)

Z treści art. 12 ust. 2 oraz art. 12 ust. 3 rodo wynika w dodatku zobowiązanie administratora do ułatwienia osobie, której dane dotyczą, wykonywania praw przysługujących jej na gruncie rodo oraz do udzielenia jej bez zbędnej zwłoki informacji o podjętych działaniach w przedmiocie ich realizacji. Dla ADO szczególne znaczenie mają konsekwencje nieuzasadnionego nieuwzględnienia żądania osoby, której dane dotyczą, lub wykonania jej uprawnienia w niewystarczający sposób. Przede wszystkim osoba taka może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, który w rezultacie może nakazać administratorowi realizację jej praw.

 

[...]

 

Autor zajmuje się ochroną danych osobowych, współpracował m.in. z kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.