Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Patronujemy

O rodo na Uniwersytecie w Białymstoku

14-05-2018
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję „Ochrona danych...

IV Forum Prawa Mediów Elektronicznych

26-02-2018
W dniach 10-11 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu...

Konferencja Naukowa poświęcona RODO i reformie danych...

08-01-2018
26 stycznia 2018 r. w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona RODO i...

Polecamy

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
 

Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów
Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
II Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych
ZAMÓW PRENUMERATĘ
ORGANIZACJA: Rozliczalność przetwarzania danych a systemy...

W wydaniu

Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego...

14-09-2018
Temat numeru | Jakie są okoliczności, w których dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dalej: PUI)?

Prawnie uzasadniony interes w działalności marketingowej

14-09-2018
Temat numeru | Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy działania marketingowe administratora mogą stanowić realizację jego prawnie uzasadnionego interesu.

Prawnie uzasadniony interes w zatrudnieniu

14-09-2018
Temat numeru | Uregulowanie przetwarzania danych pracowniczych w przepisach prawa pracy budzi wątpliwości w związku z możliwością powoływania się na przesłankę prawnie uzasadnionego celu przez pracodawcę w celu legalizacji przetwarzania danych osobowych.

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych

14-09-2018
UODO | Jednym z mechanizmów umożliwiających ochronę naruszenia praw lub wolności osób fizycznych jest obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych, któremu w rodo poświęcono art. 33 i 34.

Testy penetracyjne

14-09-2018
Organizacja | Testy penetracyjne są jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania słabości i błędów bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, są zachowaniem tak bliskim realnym atakom, jak to tylko możliwe.

Czy potrzebne są umowy powierzenia przetwarzania?

14-09-2018
Organizacja | Problematyka powierzenia przetwarzania jest, jak się wydaje, jedną z budzących większe kontrowersje w praktyce stosowania rodo.

Problemy z interpretacją rodo

14-09-2018
Absurdy RODO | Ochrona danych osobowych w Polsce ma już ponad 20-letnią historię. Mimo to można powiedzieć, że niektóre przepisy z tego zakresu nie do końca „się przyjęły”, a krzewienie odo wraz z rodo przynosi często absurdalne efekty.

Jak w zgodzie z przepisami używać kopii zapasowych i...

14-09-2018
Organizacja | Wykonywanie kopii zapasowych i przechowywanie informacji w odpowiednio zabezpieczonych archiwach jest ważnym obowiązkiem administratorów danych osobowych.

Weryfikacja tożsamości podmiotu danych cz. 1

14-09-2018
Procedury | Gdy do administratora danych osobowych zgłasza się Anna Kowalska lub Jan Nowak, to zanim zostanie zrealizowane którekolwiek z praw podmiotów danych, administrator musi się upewnić, o którą Kowalską lub którego Nowaka chodzi.

Szkolenia jako ważny element ochrony danych osobowych

14-09-2018
Administrowanie | Można mieć najlepsze systemy bezpieczeństwa, procedury opisujące każdą czynność przetwarzania, lecz bez świadomych, odpowiedzialnych i dokształconych ludzi nadal nie będzie bezpiecznie. Jak prowadzić dla nich szkolenia? Jaką metodę wybra

Zgoda na fotografowanie dzieci

14-09-2018
Wzory | Wizerunek pozwala w niektórych przypadkach na zidentyfikowanie osoby, określenie jej tożsamości, dlatego też podlega ochronie również na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Administrator w samorządzie terytorialnym

14-09-2018
Administrowanie | Czy pojęcie i określenie administratora danych w sektorze publicznym, mimo zasadniczego braku różnicy pomiędzy dotychczasową a obecną definicją, nadal powinno budzić wątpliwości w faktycznym i prawidłowym oznaczeniu administratora przez

Klauzula informacyjna w praktyce – problemy interpretacyjne

14-09-2018
Administrowanie | Jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada przejrzystości. Zasada ta wiąże się ściśle ze spełnieniem przez administratora (danych osobowych) obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą.

Prawnie uzasadniony interes – test badania równowagi

14-09-2018
Niezbędnik ABI | Administratorzy w wielu przypadkach przy przetwarzaniu danych osobowych opierają się na prawnie uzasadnionym interesie (dalej: PUI).

„Właściciel” fanpage’a na portalu społecznościowym jako...

14-09-2018
Prawo i orzecznictwo | Czy tworząc swój firmowy fanpage na portalu społecznościowym, stajemy się administratorem danych? Odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzielił ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: TS).

Podstawy prawne przekazywania danych do państwa trzeciego

14-09-2018
Prawo i orzecznictwo | Ochrona danych osobowych stanowi część wspólnej konstrukcji konstytucyjnej Europy, czego potwierdzenie znaleźć można w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Od ponad 20 lat pełni ona kluczową rolę w prawie UE.

Badania psychometryczne w zatrudnieniu

14-09-2018
Prawo i orzecznictwo | Nowe spojrzenie na ochronę danych osobowych wymaga od administratorów ponownej weryfikacji, czy przesłanka, na podstawie której są przetwarzane dane, jest poprawnie wskazana.

Powierzenie a realizacja praw

14-09-2018
Pytanie - odpowiedź | Jaka jest różnica między powierzeniem danych a ich ujawnieniem? Jak administrator ma realizować prawa osoby, której dane dotyczą? Praktyczne aspekty realizacji przez administratora praw osób, których dane dotyczą.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

14-09-2018
Wokół tematu | Jak w obecnie obowiązujących przepisach prawa wygląda kwestia zgody na rozpowszechnianie wizerunku? Czym ten wizerunek jest? Czy zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można odwołać?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.