Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Patronujemy

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2017

21-04-2017
17 maja 2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbędzie się...

O funkcji inspektora ochrony danych

23-03-2017
14 lutego 2017 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Instytut Nauk Prawnych...
"ABI EXPERT" organizatorem Forum Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Zamów prenumeratę
Nowy kwartalnik dla każdego ABI

W wydaniu

Charakter prawny oświadczenia w zakresie zgody na...

21-02-2017
TEMAT NUMERU | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych najczęściej jest rozumiana jako oświadczenie woli zarówno na gruncie przepisów prawa cywilnego, jak i prawa ochrony danych osobowych. Jakie to może wywoływać konsekwencje?

Zgoda na przetwarzanie danych w kontekście biznesowym

21-02-2017
TEMAT NUMERU | Wyjaśniamy, jak poprawnie sformułować zgodę na przetwarzanie danych, warunki jej wyrażenia, a także sposoby dokumentowania zgód oraz ich ewentualnego odwołania. Wszystko zgodnie z nowymi unijnymi przepisami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników

21-02-2017
TEMAT NUMERU | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna zostać udzielona dobrowolnie. Szczególnie w sytuacji, w której dotyczy relacji pracowniczych.

Zgoda rodzica na profilowanie aktywności dziecka w...

21-02-2017
TEMAT NUMERU | Rozważając ochronę przetwarzania danych osobowych, nie możemy zapomnieć o problemie aktywności dzieci w sieci internetowej. Jak polskie prawo reguluje tę kwestię, co się zmieni po zmianie przepisów?

Nowe przepisy dotyczące ABI z perspektywy GIODO

21-02-2017
GIODO | Po dwóch latach od wzmocnienia pozycji i roli administratorów bezpieczeństwa informacji (dalej: ABI) można zauważyć tendencję do profesjonalizacji tego środowiska. Stopniowo z grona ABI są eliminowane osoby przypadkowo pełniące tę funkcję.

Jak zbudować czarną listę klientów w zgodzie z uodo?

21-02-2017
ORGANIZACJA | Przetwarzanie danych osobowych wiąże się nie tylko z koniecznością zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych. Jednym z jego elementów jest także usuwanie danych.

Bezpieczeństwo systemów IT zgodnie z rodo

21-02-2017
ORGANIZACJA | Nowe regulacje dotyczące zabezpieczeń danych osobowych w systemach informatycznych dotyczą wielu rodzajów zabezpieczeń. Przyjrzyjmy się wybranym wymaganiom w kontekście stosowanych dobrych praktyk bezpieczeństwa informacji.

Przygotowanie organizacji do wymogów rodo

21-02-2017
ORGANIZACJA | Coraz mniej czasu i coraz więcej do zrobienia pozostało do chwili, kiedy zacznie być stosowane unijne rozporządzenie. Tylko usystematyzowane podejście do wdrożenia nowych przepisów sprawi, że nasze działania będą skuteczne.

Sprawdzenia ABI – krok po kroku

21-02-2017
PROCEDURY | Raz na pięć lat administratorzy bezpieczeństwa informacji powinni dokonywać sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych. Przyjrzyjmy się poszczególnym etapom tego procesu.

Zmiana pogody dla usług chmurowych

21-02-2017
ADMINISTROWANIE | Zdecydowana większość dotychczasowych wypowiedzi na temat przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej koncentruje się na problemie zagrożeń dla ich ochrony.

Bezpieczeństwo danych osobowych w sektorze finansowym

21-02-2017
ADMINISTROWANIE | Każdy administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające muszą zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Nowe przepisy nakładają na nich dodatkowe obowiązki z tym związane.

Przewodnik po ocenie skutków dla ochrony danych

21-02-2017
NIEZBĘDNIK ABI | Ocena skutków dla ochrony danych jest narzędziem, które odpowiednio wbudowane w kulturę organizacyjną zapewni wysoką ochronę danych. Pozwoli na ich bezpieczne przetwarzanie.

Ograniczenie możliwości przechowywania adresu IP

21-02-2017
PRAWO I ORZECZNICTWO | Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Breyer przeciwko Republice Federalnej Niemiec może mieć duże znaczenie dla praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Współpraca międzynarodowa w ramach rodo

21-02-2017
PRAWO I ORZECZNICTWO | W przeciwieństwie do dyrektyw, które zbliżają (harmonizują) przepisy państw członkowskich, rozporządzenia ujednolicają obowiązujące w UE zasady. W związku z tym ich postanowienia obowiązują w tym samym brzmieniu w każdym z państw.

Dostęp do informacji uzyskanych w sposób niejawny

21-02-2017
PRAWO I ORZECZNICTWO | Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 września 2016 r. przyniósł interesującą interpretację tego, czym jest informacja publiczna. Poruszył też problem autonomii informacyjnej jednostki.

Jak stosować przepisy?

21-02-2017
PYTANIE - ODPOWIEDŹ | Informacja o wynagrodzeniu pracownika organizacji związkowej – udostępniać czy nie? Czy ABI może być radca prawny? Nasi eksperci odpowiadają na pytania dotyczące realizacji prawnych wymogów ochrony danych.

Realizacja obowiązku udostępniania kopii danych osobowych

21-02-2017
WOKÓŁ TEMATU | Problem udostępniania kopii danych będzie inaczej rozwiązywany w urzędach, inaczej w bankach, a jeszcze inaczej w agencjach reklamowych czy gabinetach lekarskich.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.