Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronujemy

O rodo na Uniwersytecie w Białymstoku

14-05-2018
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję „Ochrona danych...

IV Forum Prawa Mediów Elektronicznych

26-02-2018
W dniach 10-11 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu...

Konferencja Naukowa poświęcona RODO i reformie danych...

08-01-2018
26 stycznia 2018 r. w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona RODO i...

Polecamy

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
 

Andrzej Boboli, Mateusz Borkiewicz, Agata Cisowska, Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów
Dzień Ochrony Danych Osobowych
III Forum ABI Expert
ZAMÓW PRENUMERATĘ
Biblioteka "ABI Expert"

W wydaniu

II Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych

07-11-2018
Relacja | Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych to druga odsłona naszej ogólnopolskiej konferencji przygotowanej dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie oraz za ochronę danych osobowych

Kopia danych a kopia dokumentacji medycznej

07-11-2018
Temat numeru | Jak każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych muszą respektować prawa osób, których dane dotyczą.

Bezpieczeństwo IT w sektorze medycznym

07-11-2018
Temat numeru | Celem niniejszego artykułu jest przegląd kluczowych zagrożeń dla sektora medycznego w odniesieniu do incydentów, które już wystąpiły w innych krajach, wraz ze wskazaniem przykładowych działań, które mogą zapobiegać podobnym zagrożeniom

Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy

07-11-2018
Temat numeru | Prawodawca unijny w art. 9 ust. 1 rodo wprowadza zakaz przetwarzania wymienionych w treści tego przepisu danych, do których m.in. zalicza dane dotyczące zdrowia.

Umowy z jednostkami medycyny pracy

07-11-2018
UODO | W czasie trwania stosunku pracy pracodawca niejednokrotnie udostępnia dane swoich pracowników innym podmiotom w celu realizacji przez nie ich uprawnień bądź w związku z oferowaniem przez nie na rzecz pracodawcy oraz jego pracowników pewnych usług.

RCP dla podmiotów leczniczych

07-11-2018
Organizacja | Prawodawca unijny w art. 30 rodo nakłada obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Tymczasem w całym dokumencie nie ma definicji czynności przetwarzania. Co zatem ma się znaleźć w takim rejestrze?

Skutki nadinterpretacji

07-11-2018
Absurdy rodo | Chociaż od początku obowiązywania rodo minęło już prawie pół roku, to nadal pojawiają się wątpliwości co do jego interpretacji, nawet w prostych zdawałoby się przypadkach.

Jak systemy informatyczne rozpoznają, kim jesteśmy?

07-11-2018
Organizacja | Z informatycznymi systemami uwierzytelniania każdy z nas ma do czynienia codziennie. Przechodzimy ten proces, płacąc kartą kredytową, logując się do komputera czy na stronę ulubionego sklepu internetowego.

Wpływ rodo na badania kliniczne

07-11-2018
Organizacja | Biomedyczne badania naukowe przyczyniają się do postępu w medycynie, a także do zwiększenia długości i jakości życia.

Weryfikacja tożsamości podmiotu danych cz. 2

07-11-2018
Procedury | Co administrator powinien zrobić, jeśli wnioskodawca zażądał realizacji swojego prawa np. do kopii danych, ale uczynił to z podaniem zbyt małego zakresu danych lub nieautoryzowanym przez administratora kanałem komunikacyjnym?

Rodo a zamówienia publiczne

07-11-2018
Administrowanie | Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wątpliwości wynikających ze stosowania rodo w procesie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W przedstawionym tekście analizie zostały poddane wskazówki przygotowane przez UZP

Plan działań inspektora ochrony danych osobowych

07-11-2018
Wzory | Funkcja inspektora ochrony danych (dalej: IOD, inspektor) generuje aktywność osoby wyznaczonej do tej roli przez administratora nie tylko w przypadkach, w których wymaga tego rodo.

Przetwarzanie danych osobowych w relacji z podmiotami z USA

07-11-2018
Administrowanie | Mimo powszechności transatlantyckich transferów danych osobowych prawo Unii Europejskiej nie jest przychylnie nastawione do przesyłania danych osobowych do państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ochrona danych osobowych w pośrednictwie pracy

07-11-2018
Administrowanie | Różnorodność modeli biznesowych funkcjonujących w działalności związanej z pośrednictwem pracy stwarza problemy praktyczne w stosowaniu rodo, w tym w szczególności przy ustalaniu statusu podmiotów występujących w relacjach tego rodzaju.

Tajemnica przedsiębiorstwa i tajemnica przedsiębiorcy

07-11-2018
Administrowanie | Ustawa o dostępie do informacji publicznej, a w ślad za nią ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, wprowadza tajemnicę przedsiębiorcy, nie wyjaśniając, czym ona jest

Umowa powierzenia – sprawdź, czy jest zgodna z rodo

07-11-2018
Niezbędnik ABI | Jako osoby zajmujące się ochroną danych osobowych często mamy wątpliwości, jak poprawnie określić, kto jest administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym, oraz jak zgodnie z rodo powierzyć dane osobowe do przetwarzania

Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego

07-11-2018
Prawo i orzecznictwo | Procesor może ponosić odpowiedzialność za bezprawne zachowania przy okazji albo w związku z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach ogólnych wobec osób trzecich.

Brak ochrony przed arbitralnością władz

07-11-2018
Prawo i orzecznictwo | Gdzie przebiega granica prawa do prywatności jednostki? Czy dobro państwa ma pierwszeństwo przed dobrem jednostki? Co w sytuacji, w której brakuje mechanizmów ochrony jednostki przed samowolą organów państwa?

Zobowiązanie do udostępnienia informacji publicznej

07-11-2018
Prawo i orzecznictwo | Czy podmioty prawnie zobowiązane do zapewnienia obywatelom dostępu do informacji publicznej mogą skutecznie zasłonić się przepisami rodo, uchylając się w ten sposób od wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych

Ujawnianie danych

07-11-2018
Pytanie–odpowiedź | Czy prawo do bycia zapomnianym obowiązuje wszystkich, a co z sektorem publicznym? Kiedy można skorzystać z baz dostępnych w Rejestrze z dostępem ograniczonym, a kiedy w Rejestrze publicznym dostępnym dla wszystkich?

Bezpieczeństwo imprez masowych

07-11-2018
Wokół tematu | Jak wygląda przetwarzanie danych osobowych kibiców w kontekście obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (PZPN, kluby)? Jak pozyskuje się te dane, kto je przetwarza i w jakim celu?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.