Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Patronujemy

Podsumowanie ŚDSI 2017

06-06-2017
Dobiegła końca kolejna, jedenasta już edycja polskich obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa...

Metodyka oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych...

06-06-2017
9 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa "Metodyka oceny skutków...

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2017

21-04-2017
17 maja 2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbędzie się...

Polecamy

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
 

Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Cena: 148,00 zł

Zamów
Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Przygotuj się do rodo
Zamów prenumeratę

W wydaniu

Obowiązek wyznaczenia IOD w podmiotach publicznych

19-05-2017
TEMAT NUMERU | Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje obowiązkowe wyznaczenie inspektorów ochrony danych (dalej: IOD) przez organy i podmioty publiczne.

Obowiązek wyznaczenia IOD przy operacjach monitorowania...

19-05-2017
TEMAT NUMERU | Instytucja inspektora ochrony danych (dalej: IOD) została przewidziana w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (dalej: rodo). Zgodnie z jego założeniami IOD w przyszłości ma się stać odpowiednikiem polskiego administratora bezpieczeństwa

Wyznaczenie jednego IOD przez grupę podmiotów

19-05-2017
TEMAT NUMERU | Jedną z nowości w przepisach regulujących pozycję prawną i obowiązki inspektora ochrony danych (dalej: IOD) jest wyraźnie przewidziana możliwość wyznaczenia jednego inspektora przez kilka podmiotów.

Obowiązek wyznaczenia IOD w świetle art. 37 ust. 1 lit. c...

19-05-2017
TEMAT NUMERU | Obowiązujące obecnie przepisy uodo nie przewidują ogólnego obowiązku powołania przez ADO – ABI. Nie jest to konieczne ani w przypadku przetwarzania tzw. danych wrażliwych, ani w przypadku przetwarzania dużego ich wolumenu.

Znaczenie wytycznych i opinii organu ochrony danych

18-05-2017
GIODO | Od 25 maja 2018 r. zaczniemy stosować przepisy rodo, które ujednolicą ramy prawne ochrony danych osobowych w całej UE. Będą także próbą dostosowania do wyzwań technologicznych XXI wieku.

Dobre praktyki dotyczące informatycznych nośników danych

18-05-2017
ORGANIZACJA | W artykule omawiamy spotykane w praktyce rozwiązania dotyczące zarządzania informatycznymi nośnikami danych, m.in. płyty CD, pamięć USB, karta micro SD czy dyski zewnętrzne, ale również inny sprzęt informatyczny

Wymagania dokumentacyjne przetwarzania danych

18-05-2017
ORGANIZACJA | Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: rodo) oszczędnie reguluje kwestię prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych, choć bez wątpienia należy ją prowadzić.

Tworzenie regulaminów poczty elektronicznej

18-05-2017
ORGANIZACJA | Każda firma, instytucja czy organizacja, bez względu na wielkość, posiada elektroniczne skrzynki pocztowe. Jest to obecnie standard, z którego korzystają nawet jednoosobowi przedsiębiorcy.

Organizacyjne aspekty prowadzenia dokumentacji ochrony...

18-05-2017
PROCEDURY | Zapewnienie ochrony danych osobowych wiąże się z koniecznością ustalenia i wprowadzenia w życie szeregu zasad i praktyk, które na poziomie każdej organizacji stanowią odzwierciedlenie wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w sektorze...

18-05-2017
ADMINISTROWANIE | Przepisy rodo wprowadzają zmiany dotychczasowych ram prawnych ochrony danych m.in. w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.

ADO w konkursach i loteriach marketingowych

18-05-2017
ADMINISTROWANIE | Konkursy marketingowe i loterie promocyjne są często zlecane zewnętrznym podmiotom – agencjom marketingowym.

Współadministratorzy i proces współadministrowania

18-05-2017
ADMINISTROWANIE | Unijny prawodawca w przepisach rodo reguluje instytucję współadministrowania. Jakie warunki muszą być spełnione, aby stać się współadministratorem? Co w praktyce oznacza współadministrowanie i jak się do niego przygotować?

Analiza ryzyka prywatności

18-05-2017
NIEZBĘDNIK ABI | Dobrze przeprowadzona analiza ryzyka pozwoli wykazać, zgodnie z zasadą rozliczalności (jedną z głównych zasad rodo), uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych (art. 25 rodo).

Ochrona sui generis baz danych

18-05-2017
PRAWO I ORZECZNICTWO | W części przypadków zbiór danych osobowych stanowi jednocześnie bazę danych chronioną w ramach prawa własności intelektualnej. Tym samym podlega dodatkowym regulacjom prawnym, które omówimy na przykładach.

Hiperłącze do nielegalnego zbioru danych osobowych

18-05-2017
PRAWO I ORZECZNICTWO | Czy umieszczenie w witrynie internetowej hiperłączy odsyłających do utworów chronionych jest publicznym udostępnieniem? To zależy od celu, jaki przyświecał osobie udostępniającej – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Zgoda na podstawie projektu rozporządzenia e-privacy

18-05-2017
PRAWO I ORZECZNICTWO | Dynamiczne zmiany, jakie cały czas zachodzą na rynku usług cyfrowych, wymuszają weryfikację oraz aktualizację w obowiązujących przepisach. Przyjrzymy się nowemu projektowi rozporządzenia.

Dane wrażliwe. ABI i ASI

18-05-2017
PYTANIE - ODPOWIEDŹ | Dopuszczalność przetwarzania danych wrażliwych bywa podawana w wątpliwość – wyjaśniamy, czy słusznie. Zastanawiamy się, czy ASI ponosi odpowiedzialność na podstawie uodo.

Wolnoć Tomku w swoim domku – o celach osobistych i domowych...

18-05-2017
WOKÓŁ TEMATU | Coraz częściej przetwarzamy dane osobowe w życiu prywatnym. Czy czyni nas to administratorami danych i sprawia, że musimy wykonywać nakładane przez przepisy prawa obowiązki?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.