Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Patronujemy

Konferencja naukowa pt. "Etyczne i prawne dylematy ochrony...

29-04-2019
2 maja 2019 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. "Etyczne i prawne dylematy ochrony danych...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu...

22-03-2019
W dniach 9-10 maja w Krakowie na odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy...

O rodo na Uniwersytecie w Białymstoku

14-05-2018
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję „Ochrona danych...

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów
ZAMÓW PRENUMERATĘ
Biblioteka "ABI Expert"

W wydaniu

III Forum ABI Expert, 18–20 marca 2019 r.

21-05-2019
Relacja | Forum ABI Expert to już trzecia odsłona naszej cyklicznej ogólnopolskiej konferencji, która odbywa się w Folwarku Łochów koło Warszawy. Organizatorem wydarzenia był wydawca kwartalnika „ABI Expert” – Presscom Sp. z o.o.

Działanie ekosystemu reklamy behawioralnej na gruncie rodo

21-05-2019
Temat numeru | Czy model działania giełd reklamowych da się w ogóle pogodzić z wymogami rodo? W tym tekście przyjrzymy się temu, jak dziś funkcjonuje ekosystem reklamy behawioralnej, oraz kontrowersjom, jakie się z tym wiążą na gruncie rodo.

Reklama spersonalizowana w modelu programatycznym

21-05-2019
Temat numeru | Co dla wydawców i reklamodawców oznacza model programatyczny? Jakie zadania i w jakim zakresie powinni realizować wydawcy i reklamodawcy, aby móc korzystać ze spersonalizowanych reklam? Wyjaśniamy w niniejszym tekście.

Realizacja praw osób w umowach powierzenia

21-05-2019
UODO | Odpowiadanie na żądania oraz realizacja praw osób, których dane są przetwarzane, to jeden z obowiązków administratora. Jego spełnianie warto przemyśleć przy zawieraniu umów powierzenia przetwarzania danych.

Ataki „na człowieka”, czyli phishing i ransomware w...

21-05-2019
Organizacja | W 2019 r. na całym świecie dziennie wysyłanych będzie (wartość średnia) prawie 300 mld e-maili. Na podstawie zbieranych statystyk spam e-mailowy stanowi około 54% podanej liczby.

Współdziałanie administratora z przetwarzającym w trakcie...

21-05-2019
Organizacja | Zawarcie i realizacja umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie zwalnia administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów rodo.

Kreatywne podejście do przepisów w marketingu

21-05-2019
Absurdy rodo | Mimo że od rozpoczęcia stosowania przepisów rodo minął blisko rok, liczba tematów budzących wątpliwości oraz nierozwiązanych problemów nie maleje. Niniejszy artykuł skupia się na jednym z tych obszarów, gdzie jest to szczególnie widoczne.

IoT – prywatność, bezpieczeństwo i zagrożenia

21-05-2019
Organizacja | Od inteligentnych samochodów i inteligentnych domów po szereg innych drobnych urządzeń podłączonych do internetu, wszystkie te urządzenie przetwarzają dane o nas. „Inteligentna” technologia ma nam ułatwić życie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

21-05-2019
Procedury | Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest przede wszystkim jedną z sześciu podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a rodo. Nie jest ona ani lepszą, ani ważniejszą podstawą prawną.

Uprawnienia inspektorów UODO i ograniczenia tych uprawnień

21-05-2019
Administrowanie | W kolejnej części naszego cyklu dotyczącego kontroli UODO omówimy uprawnienia kontrolującego podczas przeprowadzanej kontroli, sprzężone z nimi prawa i obowiązki kontrolowanego.

Zgoda jednorazowa i ciągła

21-05-2019
Wzory | Z uwagi na treść udzielanych zgód na przetwarzanie danych można je podzielić na zgody jednorazowe i zgody ciągłe.

Żądanie dostępu do danych cz. 2

21-05-2019
Administrowanie | Określonym służbom państwowym przyznano uprawnienia do żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

Niewspółmiernie duży wysiłek w realizacji wtórnego...

21-05-2019
Administrowanie | Na mocy decyzji Prezesa UODO została nałożona pierwsza administracyjna kara pieniężna na spółkę, która pozyskiwała dane osobowe i wykorzystywała je w celach komercyjnych. W tekście przyjrzymy się tej decyzji.

Środki bezpieczeństwa dla urządzeń IoT

21-05-2019
Niezbędnik ABI | Coraz szybszy rozwój i coraz większa skala wykorzystania urządzeń IoT są nieuniknione, dlatego warto wiedzieć, na jakie główne obszary bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę przy ich produkcji i używaniu.

Ustawa sektorowa, czyli czy jest się czego bać?

21-05-2019
Prawo i orzecznictwo | Gdy powstawał ten tekst, tzw. ustawa sektorowa została uchwalona przez Sejm i czekała na rozpoczęcie prac w Senacie. Prace nad nią nie wzbudzały już tylu emocji co prace nad uodo uchwaloną w ubiegłym roku.

Nowa dyrektywa w sprawie otwartych danych – najważniejsze...

21-05-2019
Prawo i orzecznictwo | Otwieranie danych publicznych do ponownego wykorzystywania to nie pojedyncze działanie, a rozłożony na wiele lat proces, który wraz z postępem technologicznym będzie tylko przyspieszał.

Odcinkowy pomiar prędkości i ochrona danych

21-05-2019
Prawo i orzecznictwo | Legalność stosowania tzw. odcinkowego pomiaru prędkości może wydawać się sprawą błahą. Wszak chodzi tylko o mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Publikacja wystąpień pokontrolnych w BIP

21-05-2019
Prawo i orzecznictwo | Prawo uzyskiwania informacji publicznej przysługuje każdemu z nas. Dzięki niemu mamy świadomość działań publicznych, ponieważ są one przejrzyste i powszechnie znane.

Zgody i upoważnienia

21-05-2019
Pytanie–odpowiedź | Udzielanie świadczeń socjalnych pracownikom, wydawanie upoważnień w imieniu administratora danych przez inspektora ochrony danych, zgoda w przypadku delegowania pracownika – wyjaśniamy problematyczne kwestie.

Umowy dotyczące interesów przedsiębiorcy a pracownicze akta...

21-05-2019
Wokół tematu | W tekście zajmiemy się problemem umów zawieranych z pracownikami dotyczących interesów przedsiębiorcy, z których co najmniej część powinna być przechowywana w aktach osobowych. Szerszą analizę odniesiemy do umowy o zakazie konkurencji.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.