Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Patronujemy

Konferencja naukowa pt. "Etyczne i prawne dylematy ochrony...

29-04-2019
2 maja 2019 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. "Etyczne i prawne dylematy ochrony danych...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu...

22-03-2019
W dniach 9-10 maja w Krakowie na odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy...

O rodo na Uniwersytecie w Białymstoku

14-05-2018
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję „Ochrona danych...

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów
Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
ZAMÓW PRENUMERATĘ
Biblioteka "ABI Expert"

W wydaniu

Jeden podmiot – czterech administratorów

20-09-2019
Temat numeru | Rozszerzenie katalogu administratorów w sądach zmienia obszary administrowania, wywołuje wątpliwości dotyczące wyznaczania inspektora ochrony danych oraz pełnienia nadzoru nad przetwarzaniem danych w sądach.

Przetwarzanie danych osobowych w mediacji

20-09-2019
Temat numeru | Mediacja jest coraz popularniejszą, alternatywną formą rozwiązywania sporów. W artykule poruszono zagadnienia związane ze statusem sądu i mediatora jako administratorów danych osobowych w mediacji prowadzonej na zlecenie sądu.

Udostępnianie akt postępowania

20-09-2019
Temat numeru | Pod rządami rodo, a także po implementacji do krajowego systemu tzw. dyrektywy policyjnej udostępnianie akt sądowych zaczyna budzić pewne wątpliwości.

Decyzje organu nadzorczego

20-09-2019
UODO | Jakie wnioski można wysnuć z decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? W bieżącym numerze „ABI Expert” omawiamy opublikowane decyzje umarzające postępowanie administracyjne.

Monitoring pracowników na gruncie kp

20-09-2019
Organizacja | W Kodeksie pracy brakuje definicji monitoringu, co nastręcza wielu trudności we właściwym stosowaniu przepisów. Na gruncie rodo prawodawca posługuje się natomiast terminem „systemy monitorujące w miejscu pracy”. Czy te terminy są tożsame?

O kosztach i rozsądku w rodo

20-09-2019
Organizacja | Rodo zmieniło system ochrony danych osobowych. Nie naruszyło jego istoty ani zasadniczych elementów. Ale przesunęło bardzo istotnie akcenty między jego poszczególnymi elementami.

Gdzie zgubił się sens rodo?

20-09-2019
Absurdy rodo | Przedstawiamy przykłady rodo-absurdów, skupiając się na zagadnieniach, które uważamy za szczególnie warte omówienia i mogące wywołać niejednokrotnie groźne reperkusje.

Monitoring wizyjny – dobrowolność i obowiązki

20-09-2019
Organizacja | Każdy podmiot, który decyduje się na stosowanie monitoringu wizyjnego, musi respektować prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie musi przestrzegać przepisów prawa.

Rozliczalność w pracy IOD

20-09-2019
Procedury | Budowanie oraz utrzymanie systemu ochrony danych osobowych przez administratora opiera się na „przypisywalności” ról i odpowiedzialności dotyczących przetwarzania danych w organizacji.

Charakter prawny polecenia i upoważnienia

20-09-2019
Administrowanie | Polecenie administratora jest warunkiem sine qua non przetwarzania danych osobowych przez podmioty wskazane w art. 29 i 32 ust. 4 rodo.

Klauzula informacyjna

20-09-2019
Administrowanie | Od 4 maja 2019 r. przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ustalają sposób wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rodo w przypadku zbierania danych osobowych.

Członkowie organów spółek handlowych a upoważnienie do...

20-09-2019
Administrowanie | Czy osoby, które są wspólnikami lub członkami organów spółki (a także prokurenci oraz wspólnicy spółek cywilnych), powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

Kontrolowanie procesora – ważne uprawnienie ADO

20-09-2019
Administrowanie | Uregulowanie relacji pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym dane (zwanym procesorem) jest jedną z podstawowych czynności, które administrator musi uwzględnić w systemie ochrony danych swojej organizacji.

Jak poradzić sobie z planem ciągłości działania?

20-09-2019
Niezbędnik ABI | Zapewnienie ciągłości działania (dalej: CD) i dostępności zasobów to jeden z obowiązków, jakie rodo nakłada na administratora i podmiot przetwarzający. Dlatego każda organizacja powinna ustalić, w jaki sposób będzie go spełniać.

Sprawa Fashion ID a współadministrowanie danymi

20-09-2019
Prawo i orzecznictwo | Czy pojedynczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zmienić interpretację pojęcia współadministrowania danymi? W tekście analizujemy wyrok w sprawie C-40/17 Fashion ID oraz co z niego wynika.

Minimalizacja danych w loteriach

20-09-2019
Prawo i orzecznictwo | Każdy administrator danych powinien mieć na uwadze zasadę minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c rodo). Zasada ta została umieszczona w katalogu podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych.

Kontrole trzeźwości pracowników

20-09-2019
Prawo i orzecznictwo | Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzać kontrole trzeźwości pracowników? A co z kontrolami prewencyjnymi? Jak do tego problemu odnoszą się przepisy rodo? Wyjaśniamy sporne kwestie.

Informowanie i udostępnianie

20-09-2019
Pytanie–odpowiedź | Obowiązek poinformowania pracowników przez pracodawcę o stosowaniu monitoringu w zakładzie pracy tajemnicą przedsiębiorstwa? Jak zabezpieczyć zawartość telefonu, żeby uniknąć niechcianego udostępniania danych w nim zawartych?

Udostępnianie dokumentów z archiwów państwowych

20-09-2019
Wokół tematu | Czym jest państwowa sieć archiwalna? Jak z niej korzystać? Jakie dokumenty stanowią materiał archiwalny? Jakiego rodzaju informacje i dane przechowywane są przez archiwa państwowe? Na te pytania odpowiadamy w tekście.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.