Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

OC dla procesora

19-02-2019 Autor: Maciej Kokot

Wejście w życie przepisów rodo wywołało sporo niepewności i obaw nie tylko wśród podmiotów zajmujących się na co dzień pracą z danymi. Na mocy rodo nałożono na ADO i procesorów szeroki zakres odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem danych.

 

Uhybienia w czynnościach zawodowych procesorów mogą być przyczyną zastosowania kary administracyjnej przez regulatora lub zasądzenia odszkodowania przez sąd. Problem odpowiedzialności finansowej za naruszenia przepisów zrodził naturalne pytanie o to, czy takie ryzyko można zabezpieczyć polisą ubezpieczeniową. Okazuje się, że takim rozwiązaniem może być polisa odpowiedzialności cywilnej (dalej: OC) zawodowej, w ramach której towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje straty finansowe osoby trzeciej, do których doszło w wyniku błędu zawodowego.

Dla kogo?

Polisy OC zawodowej mogą być dedykowane tym wszystkim, którzy w ramach podpisanych umów cywilnoprawnych zajmują się czynnościami związanymi z przetwarzaniem powierzonych im danych osobowych. Zakres takich polis może obejmować błędy zawodowe w pełnieniu funkcji doradczych, takich jak IOD, błędy w realizacji audytów związanych z kontrolą zgodności z przepisami czy też bezpieczeństwa systemów IT. To, co łączy te usługi, to ryzyko wyrządzenia szkody związanej z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie, możliwość wystąpienia z tego tytułu roszczeń regresowych.

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować konsekwencje naszej zawodowej działalności, zatem bardzo ważne jest, aby wskazać go nie tylko w formie kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Dobrym pomysłem może być wskazanie zakresu czynności pochodzących z umów, jakie podpisujemy z partnerami biznesowymi. Większość dotychczasowych polis ma wyłączone z zakresu ochrony szkody związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Powinno się zatem wykonać lub zlecić audyt posiadanych polis i sprawdzić, na ile ich zakres, wyłączenia i przyjęte definicje korespondują z aktualnymi przepisami i naszymi potrzebami.

 

[...]

 

Autor jest współtwórcą ubezpieczenia dla ABI i IOD. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla ADO oraz procesorów. Zawodowo związany z Financial Life Broker.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.