Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Dane na żądanie i praca zdalna - Udostępnianie danych na żądanie

21-01-2021 Autor: Dominika Jeżewska-Zajdel

Epidemia wymusiła na pracodawcach, pracownikach oraz wszystkich osobach przetwarzających dane dostosowanie się do nowych warunków pracy oraz codziennego funkcjonowania. Jak sobie poradzić z udostępnianiem danych osobowych na żądanie ministra oraz z obiegiem dokumentacji podczas pracy zdalnej?

 

Czy administrator może udostępniać dane osobowe na żądanie ministerstwa?


Jednym z elementów wprowadzanego w szkołach i na uczelniach kształcenia na odległość są metody synchroniczne, gdzie nauczyciel i uczniowe lub studenci pracują w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu wideokonferencji lub wideolekcji (wideokonferencja to zestaw interaktywnych technologii telekomunikacyjnych pozwalających na równoczesną łączność między co najmniej dwiema lokalizacjami za pomocą dwukierunkowych transmisji audiowizualnych – zob. Wideokonferencje jako element europejskiego e-prawa, Sekretariat Generalny Rady UE, Bruksela 2009, s. 6). Najwięcej kontrowersji związanych z prowadzeniem lekcji w szkole czy zajęć na studiach z wykorzystaniem wideokonferencji budzi korzystanie z kamerki.


Należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia nakładają na dyrektorów jednostek systemu oświaty odpowiedzialność za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dlatego też dyrektor ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia, następnie ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć oraz określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Konieczne jest zatem przyjęcie regulacji wewnętrznych określających narzędzia, które będą wykorzystywane w kształceniu na odległość w danej jednostce oświatowej, oraz określenie zasad bezpiecznego udziału w nich. W przypadku przyjęcia w danej szkole metody synchronicznej z wykorzystaniem wideokonferencji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powinni brać udział w lekcji z wykorzystaniem mikrofonu i kamerki, oczywiście o konieczności ich uruchomienia decyduje nauczyciel w ramach potrzeb w toku prowadzonej lekcji, np. odpytanie ucznia w celu monitorowania jego postępów bądź sprawdzenie listy obecności. Warto zaznaczyć, że dotyczy to tych uczniów, których rodzice zadeklarowali, że posiadają dostęp do odpowiedniej infrastruktury. Natomiast w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w danej szkole nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.


Uczelnie, działając w ramach autonomii, dokonały przeglądu i dostosowania przepisów regulujących zasady organizacji oraz bezpieczeństwa kształcenia i pracy w uczelni z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, w tym z użyciem wideokonferencji. Konieczność włączenia kamerki podczas egzaminów oraz obrony prac dyplomowych została wprowadzona odpowiednimi zarządzeniami w większości uczelni podczas letniej sesji roku akademickiego 2019/2020.

 

[...]

 

Autorka jest IOD w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.