Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

„Sądowa” klauzula informacyjna

13-11-2019 Autor: Monika Paska

Sąd jako administrator danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej zobowiązany jest do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rodo.

 

Zgodnie z art. 175dc § 2 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wykonanie tego obowiązku następuje przez umieszczenie informacji określonych w art. 13 ust. 2 rodo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej oraz w widocznym miejscu w budynku sądu. Niniejsza informacja stanowi przykład wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane w postępowaniach sądowych.

 

Informacja dla osób, których dane przetwarzane są w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd ..............., z siedzibą w ............... przy ul. ...............

 

Administrator informuje, że:


Pani/Pana dane osobowe Sąd będzie przetwarzał w celu przeprowadzenia postępowania sądowego w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości1, albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej2 na podstawie m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c3 oraz art. 9 ust. 2 lit. f4 rodo.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
– osoby fizyczne oraz podmioty, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;
– inny administrator6;
– podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora, np. w celu świadczenia usług,
– strona trzecia, pod warunkiem że zostaną im ujawnione dane. Przez ujawnienie należy rozumieć faktyczne przekazanie danych lub umożliwienie dostępu do danych, niezależnie od tego, w jaki sposób to następuje.

 

[...]

 

Autorka jest IOD w Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz w sądach rejonowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.