Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Żądanie dostępu do danych cz. 2

21-05-2019 Autor: Agnieszka Krzyżak, Przemysław Licznar

Określonym służbom państwowym przyznano uprawnienia do żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Ze względu na wielość przepisów zidentyfikowanie właściwych podstaw kompetencyjnych w tym zakresie nie jest łatwe.

 

W poprzednim numerze ukazała się pierwsza część tabeli omawiającej zakres danych oraz podstawy, na których uprawnione służby państwowe mogą oprzeć żądanie dostępu do tych danych. Dotychczas przedstawione zostały nowo powstałe służby – Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Służba Ochrony Państwa. Jednak poza nimi takie kompetencje posiada jeszcze szereg innych, dobrze znanych podmiotów.

W drugiej części tabeli uwzględniono kolejne organy, które mogą uzyskać dostęp do danych abonentów od operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym prokuraturę i sąd, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczną oraz Żandarmerię Wojskową. W tabeli wskazano zakres danych oraz podstawę prawną, na której opierać powinno się żądanie, a także cel uzyskania przez podmiot danych i formę, w jakiej nastąpić powinno wezwanie do udostępnienia danych.

Zmiany w  przepisach

4 maja weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rodo. Modyfikacje dotyczą m.in. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej: pr. tel.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: uśude). O ile zmiany w pierwszej z nich odpowiadają projektowi ustawy wdrażającej rodo z 22 października 2018 r., a więc aktualne pozostają uwagi poczynione w pierwszej części tekstu, o tyle w przypadku uśude ustawodawca dokonał pewnych modyfikacji w stosunku do pierwotnych założeń.

Usługi elektroniczne

Wspomniana zmiana dotyczy art. 18 uśude. Projekt zakładał uchylenie ustępów od 1 do 4, zawierających m.in. katalog danych, które może przetwarzać usługodawca. Zakres danych miał ustalać administrator samodzielnie zgodnie z zasadami wynikającymi z rodo. W związku z tym modyfikacjom miał ulec również ust. 6, poświęcony udostępnianiu danych przez usługodawcę uprawnionym organom państwa.

Ostatecznie ustawodawca zdecydował się nie wprowadzać tak daleko idących zmian, lekkim modyfikacjom poddano jedynie ust. 3 i 4. Tym samym w uśude pozostał katalog danych, które przetwarzać może usługodawca, a ust. 6 nie uległ nowelizacji. Z punktu widzenia dostępu służb państwowych do danych telekomunikacyjnych nie zmieniło się zatem nic.

[...]

 

Autorzy są  prawnikami w  kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i  Adwokatów Sp. p.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.