Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Patronujemy

CYBERPANDEMIA – 22-23 października

22-10-2020
W dniach 22-23 października odbywa się Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie –...

Konferencja naukowa pt. "Etyczne i prawne dylematy ochrony...

29-04-2019
2 maja 2019 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. "Etyczne i prawne dylematy ochrony danych...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu...

22-03-2019
W dniach 9-10 maja w Krakowie na odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy...

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów
Biblioteka "ABI Expert"
Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
ZAMÓW PRENUMERATĘ

W wydaniu

Naruszenie ochrony danych przez podmiot przetwarzający

12-05-2021
Naruszenia są możliwe wszędzie. Przesłanie wiadomości e-mail do niewłaściwego odbiorcy, wyrzucenie dokumentów zawierających dane osobowe do kosza na śmieci, udostępnienie swojego komputera służbowego koledze, partnerowi czy dziecku (...)

Obowiązki procesora i administratora przy naruszeniu...

12-05-2021
Rozkład obowiązków między administratorem danych a procesorem jest zawarty w umowie powierzenia. W sytuacji, w której dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych u podmiotu przetwarzającego, każdy z nich też ma swoje obowiązki (...)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

12-05-2021
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest instrumentem regulującym warunki, a nie jedynie zarysem relacji powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kara za brak szybkiej reakcji na incydent

12-05-2021
Współpraca administratora z podmiotem przetwarzającym nie wyłącza odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych obu podmiotów, a każdy sygnał o ewentualnych nieprawidłowościach powinien być dokładnie zweryfikowany.

Shadow IT jako ryzyko dla ochrony danych osobowych

12-05-2021
Ograniczanie shadow IT wyłącznie do nieinstalowania nieautoryzowanego oprogramowania na urządzeniach z dostępem do sieci firmowej nie oddaje wielowymiarowego charakteru tego zjawiska. Shadow IT w rozmaitych postaciach jest codziennością wielu organizacji.

Dane pracowników tymczasowych

12-05-2021
W zatrudnieniu tymczasowym występuje nietypowy dla tradycyjnego stosunku pracy podział praw i obowiązków pracodawcy między dwa podmioty: agencję pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a pracodawcę (...)

Polityka czystego biurka i grzywna rodo

12-05-2021
Rodo obowiązuje od ponad dwóch lat, ale ogólne zasady ochrony informacji znane są znacznie dłużej. Mogłoby się wydawać, że zasada czystego biurka jest jedną z tych najbardziej znanych, ale i tu życie potrafi zaskoczyć.

Dowód osobisty szczególnie chroniony

12-05-2021
Na przestrzeni lat diametralnie zmieniło się podejście do wykonywania kopii dokumentów tożsamości. Obecnie obowiązujące przepisy zapewniają danym osobowym w nich zawartym wzmożoną ochronę.

EROD o asystentach głosowych

12-05-2021
Niedawno opublikowane wytyczne EROD w sprawie tzw. Virtual Voice Assistants stanowią ważny krok w kierunku debaty nad potrzebą pewnej liberalizacji podejścia do ochrony danych osobowych, ale jednocześnie mogą być w niektórych obszarach kontrowersyjne.

Checklista – dobór odpowiedniego podmiotu przetwarzającego

12-05-2021
Zestaw poniższych pytań może służyć pomocniczo do przeprowadzenia analizy, czy podmiot, z którym planujemy nawiązać współpracę, spełnia wymogi ochrony danych i daje gwarancje należytego przetwarzania powierzonych mu w ramach umowy danych.

Ochrona danych osobowych w nowym pzp

12-05-2021
W obszarze zamówień publicznych niezbędne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z przepisów rodo.

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych

12-05-2021
W tekście rodo (wersja angielska) słowo „risk” pojawia się aż 75 razy, czyli występuje średnio prawie na każdej stronie. Rozpowszechnione u nas pojęcie analizy ryzyka nie oddaje sensu, jakie rodo wiąże z tym terminem, czyli „risk approach”.

Służbowa poczta elektroniczna i zagrożenia z nią związane

12-05-2021
Korzystanie ze służbowej skrzynki elektronicznej niesie za sobą szereg zagrożeń, które pracodawca wraz z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych powinni przewidzieć oraz wdrożyć procedury im zapobiegające.

Decyzje i stanowiska skandynawskich organów nadzorczych

12-05-2021
W ostatnich miesiącach jednymi z najbardziej aktywnych organów nadzorczych z zakresu ochrony danych osobowych w Europie były organy w Danii, Norwegii oraz Szwecji. Przyglądamy się ich wybranym decyzjom i działaniom.

Rejestry umów a dostęp do informacji publicznej

12-05-2021
Wydaje się, że temat dostępu do informacji publicznej w postaci rejestrów umów nie będzie wart szerszego opisania. Tymczasem życie (i podmioty zobowiązane) dostarcza nam nowych perspektyw i zachęca do opisania pewnych „oczywistości”.

Data Governance Act, czyli zarządzanie danymi

12-05-2021
W Unii Europejskiej trwają prace nad nowym rozporządzeniem, które dotyczy zarządzania danymi.

Pierwszy wyrok na podstawie art. 82 rodo

12-05-2021
Sąd w Warszawie wydał wyrok, którego podstawą jest art. 82 rodo – osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową, ma prawo do odszkodowania. W sprawie doszło do naruszenia dóbr osobistych, ale czy zasądzone zadośćuczynienie było uzasadnione?

Udostępnianie i wymiana danych

12-05-2021
Czy administrator zawsze potrzebuje umowy powierzenia, aby przekazać dane innemu podmiotowi? Co w sytuacji, w której obie strony umowy wymieniają się takimi informacjami? Jak wygląda udostępnienie danych osobowych, o które prosi organ naczelny?

Europejski hazard online a ochrona prywatności

12-05-2021
Hazard online to branża, w której oprócz dostarczania klientom rozrywki trzeba stosować przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz regulacje o ochronie prywatności graczy. Czy to da się połączyć?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.