Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Cookies w projekcie rozporządzenia ePrivacy

28-01-2020 Autor: Arwid Mednis

Projekt rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej miał być uzupełnieniem przepisów rodo w kwestii ochrony prywatności i danych osobowych w sieci, w tym m.in. plików cookies. Co dalej z projektem?

 

Mijają właśnie trzy lata od opublikowania przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) – dalej: projekt ePrivacy. Zakładano, że rozporządzenie znajdzie zastosowanie od 25 maja 2018 r. to jest od daty, od której stosujemy rodo. Projekt ePrivacy miał stanowić uzupełnienie rodo w odniesieniu do ochrony prywatności w sieci, a w przyszłości – wraz z przenoszeniem kolejnych sfer życia do internetu – przejąć rolę regulacji wiodącej w zakresie prawnej ochrony tej sfery życia. Z uwagi na przedłużające się negocjacje i ustalenia nie udało się dotrzymać tego terminu, a postęp prac można określić jako średnio zaawansowany.

 

Ocena dyrektywy ePrivacy

 

Opublikowanie projektu ePrivacy 10 stycznia 2017 r. poprzedziła m.in. ocena obowiązującej nadal dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) – dalej: dyrektywa ePrivacy. Uznano wprawdzie, że cele i główne zasady tej regulacji pozostają nadal słuszne i właściwe, jednak z uwagi na niejasne sformułowanie niektórych przepisów i niejednoznaczność instytucji prawnych dyrektywa nie realizuje w pełni tych celów i nie prowadzi do pełnej harmonizacji praktyki jej stosowania. Dodatkowo ocena wykazała, że niektóre przepisy powodują zbędne obciążenia dla przedsiębiorstw i konsumentów.
 
Niezależnie od wspomnianej oceny w 2016 r. Komisja Europejska przeprowadziła badanie Eurobarometr i konsultacje społeczne, które potwierdziły konieczność zmian, w tym również w zakresie cookies. W odniesieniu do cookies oceny wskazywały zarówno na ich pozytywną, jak i negatywną rolę, w tym zwłaszcza na zagrożenia sfery prywatności użytkowników sieci.
 
Sfera prywatności użytkownika
 
Założeniem proponowanych zmian jest potwierdzenie, że urządzenie końcowe i przechowywane w nim informacje stanowią część sfery prywatności użytkownika. Zgodnie z motywem 20 projektu ePrivacy urządzenie końcowe „zawiera lub przetwarza informacje, które mogą ujawnić szczegóły dotyczące emocji, poglądów politycznych i sytuacji społecznej osoby fizycznej, w tym treść łączności, zdjęcia, lokalizację osób przez dostęp do funkcji GPS urządzenia, listę kontaktów i inne informacje już przechowywane w urządzeniu, informacje związane z takim sprzętem wymagają zwiększonej ochrony prywatności”. Wskazano także zagrożenia wynikające m.in. z oprogramowania szpiegującego, tzw. robaków internetowych, ukrytych identyfikatorów, trwałych plików cookie i innych podobnych narzędzi, które umożliwiają śledzenie działań użytkownika. Mogą one również bez zgody użytkownika pozyskiwać informacje z jego urządzenia końcowego, a także przechowywać na nim ukryte informacje. Zdaniem projektodawców zdalna identyfikacja i możliwość śledzenia użytkowników końcowych bez ich wiedzy mogą poważnie naruszyć ich prywatność.
 
[...]
 
Autor jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. w Warszawie.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.