Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Korzystanie z portali internetowych

28-01-2020 Autor: Katarzyna Frelak
Czy adres IP komputera należy do danych osobowych? W jakich przypadkach należy go udostępnić i kto jest uprawniony do jego otrzymania? Omawiamy trzy decyzje Prezesa UODO, które swoim zakresem dotykają anonimowości w sieci podczas korzystania z portali internetowych.
 
Decyzja ZSPR.985.2019
 
Stan faktyczny: Do biura GIODO (obecnie Prezes UODO) wpłynęła skarga na przetwarzanie danych osobowych, która dotyczyła odmowy udostępnienia danych osobowych przez administratora w zakresie imion, nazwisk oraz adresów użytkowników portalu internetowego, którzy zamieścili komentarze pod artykułami opublikowanymi na stronie internetowej. Pełnomocnik skarżącego (dalej: Skarżący) wniósł o wydanie decyzji administracyjnej nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez udostępnienie tych danych osobowych. Prezes UODO podczas przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalił, że do administratora wpłynął wniosek Skarżącego o udostępnienie informacji dotyczących danych osobowych użytkowników urządzeń, do których przypisane są wskazane numery IP. Skarżący uzasadnił swoje żądanie zamiarem wystąpienia przeciwko autorom wpisów na drogę sądową i niezbędnością żądanych danych z punktu widzenia możliwości dochodzenia roszczeń wobec tych osób na drodze sądowej o ochronę dóbr osobistych. Administrator, odpowiadając na wniosek, odmówił udostępnienia danych osobowych, wskazując, że są one objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające potwierdziło, że administrator przetwarza dane osobowe użytkowników wskazanych adresów IP oraz dysponuje ich imionami, nazwiskami i adresami zamieszkania, czego przejawem było ich udostępnienie organowi nadzorczemu.
 
Decyzja Prezesa UODO: Decyzja nakazująca udostępnienie danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz adresów użytkowników portalu internetowego, którzy korzystając z adresów IP, zamieścili komentarze pod artykułami opublikowanymi na stronie internetowej.
 
Decyzja ZSPR.440.1026.2018
 
Stan faktyczny: Do biura GIODO wpłynęła skarga na przetwarzanie danych osobowych dotycząca odmowy udostępnienia przez administratora adresu IP osoby, która, używając pseudonimu, zamieściła komentarz na stronie internetowej. Skarżący wnosił o wydanie decyzji administracyjnej nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem, przez udostępnienie tych danych osobowych. Podkreślił, że autor wpisu dopuścił się zniesławienia, które może doprowadzić do poniżenia w oczach opinii publicznej i narazić na utratę zaufania podczas pełnionej funkcji. Skarżący zaznaczył również, że zdecydował się skierować prywatny akt oskarżenia oraz zawiadomił Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez autora wpisu. Akt oskarżenia został jednak zwrócony przez Sąd Rejonowy z powodu braku danych osobowych sprawcy czynu. Sąd Rejonowy orzekł, że Skarżący we własnym zakresie powinien ustalić dane osobowe niezbędne do skutecznego skierowania prywatnego aktu oskarżenia przeciwko autorowi komentarza. Skarżący złożył również do tego sądu wniosek o zlecenie Policji dokonania czynności dowodowych, które polegały na ustaleniu imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego autora komentarza, jednak sąd odmówił wydania takiego postanowienia. W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Prezes UODO ustalił, że Skarżący zwrócił się do administratora z wnioskiem o podanie pełnego adresu IP autora przedmiotowego wpisu, podając jego pseudonim oraz wszelkie okoliczności sprawy, tj. zamiar wystąpienia przeciwko autorowi wpisu na drogę sądową i niezbędność żądanych danych z punktu widzenia możliwości dochodzenia roszczeń w związku ze zniesławieniem, wobec tej osoby na drodze sądowej. Administrator nie uwzględnił wniosku Skarżącego, nie podając żadnego uzasadnienia swojej decyzji. Jak ustalono w toku postępowania wyjaśniającego, w ocenie administratora przedmiotowy komentarz nie był wulgarny ani obraźliwy, co było przyczyną odmowy udostępnienia danych osobowych. Administrator potwierdził jednocześnie przetwarzanie adresu IP komputera, z którego umieszczono przedmiotowy wpis.
 
Decyzja Prezesa UODO: Decyzja nakazująca udostępnienie danych osobowych w zakresie numeru IP komputera użytkownika, który, używając pseudonimu, zamieścił komentarz na stronie internetowej.
 
[...]
 
Autorka jest inspektorem ochrony danych, członkiem korpusu służby cywilnej.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.