Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

1% i niechciane dane

28-01-2020 Autor: Marta Morawiec

Przekazywany przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest dla wielu organizacji cennym źródłem finansowania. Organizacje pożytku publicznego, oprócz pożądanych środków, otrzymują zbiór danych osobowych tych podatników, którzy wyrazili zgodę na przekazanie danych.

 

Podstawą prawną udostępnienia zbioru danych podatników, którzy wyrazili zgodę na przekazanie ich danych osobowych organizacjom pożytku publicznego (dalej: OPP), jest art. 45c ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1387 ze zm.; dalej: updof), który stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje OPP zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – dane tego przedsiębiorstwa), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu;
  2. wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji;
  3. przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy), jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.
Ustawodawca ani w przywołanym przepisie, ani w żadnym innym przepisie updof nie wskazuje przeznaczenia przekazanych danych osobowych. Organizacja pożytku publicznego nie posiada żadnych podatkowych obowiązków związanych z tą listą. Zwłaszcza dane osób nie są jej potrzebne do prawidłowego rozliczenia rachunkowego otrzymanej kwoty (dane podatników wpływają do OPP niezależnie od przelanych środków, z reguły dwa miesiące później). Podatnik, który wyraził zgodę na przekazanie danych, nie dowie się z treści wypełnianego PIT-u, w jakim celu dane te są przekazywane.
 
Celu wprowadzenia takiego rozwiązania nie znajdziemy także w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej cytowany przepis do updof. Ogranicza się ono bowiem do lakonicznego stwierdzenia: „O możliwość taką postulowały zarówno organizacje, jak i parlamentarzyści”.
 
Oczywiście znaczna część organizacji będzie zadowolona z dostępu do danych kontaktowych wspierających ją podatników. Organizacja pożytku publicznego może wykorzystać te dane dla realizacji swojego prawnie uzasadnionego celu, który sama definiuje, np. przesłania podatnikom podziękowań. Jakiekolwiek wcześniej istniejące wątpliwości odnośnie do możliwości wykorzystania danych w taki sposób usunął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, m.in. w stanowisku w przedmiocie możliwości wykorzystania udostępnionych danych zamieszczonym na stronach internetowych UODO2.
 
[...]
 
Autorka jest radcą prawnym prowadzącym indywidualną praktykę. Pełni funkcję inspektora ochrony danych w Tatrzańskim Parku Narodowym.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.