Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Błędne ustalenia podstaw przetwarzania danych

28-01-2020 Autor: Arkadiusz Sobczyk
Przedmiotem niniejszej analizy będzie próba oceny skutków prawnych zastosowania nieprawidłowej podstawy przetwarzania danych osobowych. Jakie mogą być jej konsekwencje? Czy w takiej sytuacji można w ogóle przetwarzać dane?
 
Ustalenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych może nastręczać poważnych trudności. Zwłaszcza że rodo stosowane jest na skalę masową przez podmioty, które na co dzień nie zajmują się stosowaniem prawa. Ponadto w literaturze wskazuje się na to, że podstawy przetwarzania danych określone w art. 6 rodo w konkretnych sytuacjach faktycznych nie są rozłączne, co oznacza, że przetwarzanie danych może odbywać się na kilku podstawach równocześnie.
 
Ustalenie celów i sposobów przetwarzania jako czynność prawna
 
Zastosowanie przez administratora nieprawidłowej podstawy przetwarzania wywołuje co najmniej dwa ważne pytania. Jaki jest skutek prawny dla administratora danych osobowych, który ma prawo przetwarzania danych, jeśli stosuje błędną podstawę prawną? Czy cały proces przetwarzania jest wówczas wadliwy, a administrator nie miał i nie ma prawa przetwarzać danych, czy też proces jest jednak zgodny z prawem, a administrator ponosi jedynie negatywne konsekwencje wobec podmiotu danych oraz przed organem nadzorczym?
 
Zacznijmy od stwierdzenia, że rodo nie dostarcza w tym zakresie odpowiedzi, ale posługuje się szeroką konstrukcją „naruszenia rozporządzenia” (np. art. 82 i 83 rodo). Powyższe stwierdzenie nie może być jednak interpretowane jako kwestionujące legalność całego procesu przetwarzania, zwłaszcza że naruszenie rodo może mieć miejsce na bardzo różnych poziomach.
 
Podejmując się próby odpowiedzi na to pytanie, należy najpierw ustalić, czym jest czynność, która polega na „ustaleniu celów i sposobów” przetwarzania z perspektywy nauk prawnych. Dokonanie ustalenia w tym zakresie ma to znaczenie, że ukierunkowuje interpretatora na określone reguły wykładni. W polskiej literaturze zajmującej się problematyką rodo nie znajdujemy w tej kwestii zbyt wielu wypowiedzi. Można zresztą wyrazić pogląd idący dalej, że polska literatura dotycząca rodo dzieli się na zdecydowanie dominujące wypowiedzi wykładnicze oraz bardzo nieliczne wypowiedzi odnoszące się do modelu prawnego. Jeśli chodzi o wypowiedzi wykładnicze, to niestety w ogromnej części mają one charakter intuicyjny. Z kolei nieliczne, choć ważne, wypowiedzi teoretyczne koncentrują się przede wszystkim na poziomie konstytucyjnym. Oba te nurty wypowiedzi są niewystarczające, żeby rozwiązać problematyczne sytuacje.
 
Dokonajmy w tym miejscu bardzo zwięzłego wprowadzenia z zakresu prawoznawstwa, które będzie kluczowe dla dalszej analizy. Ustalenie celów i sposobów przetwarzania danych przez administratora jest niewątpliwie czynnością prawną o charakterze indywidualnym, czyli takim zachowaniem, które zmierza do wywołania skutku prawnego w stosunku do jednostki. Tym skutkiem prawnym jest ingerencja w cudzą autonomię informacyjną. Dodajmy, że ustalenie celów i sposobów przetwarzania danych odbywa się czasem przez akty prawne, co ma miejsce na szeroką skalę w prawie pracy. Powyższe potwierdza jedynie, że znajdujemy się w obrębie prawa administracyjnego, którego cechą jest to, że czasem oddziałuje na sytuację prawną jednostki wprost z samego aktu prawnego, a czasem wymaga indywidualnej konkretyzacji. Nas jednak interesuje przypadek typowy, w którym taką decyzję podejmuje konkretny administrator.
 
Skoro administrator dokonuje czynności prawnej, to pozostaje tylko pytanie, jaki jest jej charakter. A na to pytanie w literaturze trudno znaleźć odpowiedź. Rzecz w tym, że czynnością prawną jest zarówno np. złożenie oferty lub podpisanie umowy, jak i wydanie decyzji administracyjnej. Różnica jest taka, że w przypadku – nazwijmy to – cywilnych oświadczeń woli, składamy oświadczenia w imieniu własnym, a w przypadku decyzji lub innych aktów administracyjnych oświadczenie wydawane jest w imieniu państwa.
 
[...]
 
Autor jest praktykiem i teoretykiem prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcą prawnym, partnerem w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.