Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Warunki ponownego wykorzystania ISP

28-01-2020 Autor: Dominik Sybilski

Udostępnienie isp do ponownego wykorzystywania może wiązać się z ujawnieniem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przekazania isp zawierającej dane osobowe na wniosek zainteresowanego użytkownika, jak i wykorzystywania danych z publicznie dostępnych źródeł. Kwestią kluczową będzie odpowiednie określenie warunków ponownego wykorzystywania isp uwzględniające zasady przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje sektora publicznego (dalej: isp) udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania mogą zawierać dane osobowe. Ponowne wykorzystywanie może zatem wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Oznacza to, że wykorzystywanie isp stanowiących dane osobowe (np. imię i nazwisko osoby pełniącej funkcje publiczne) lub zawierających dane osobowe (np. dane osobowe zawarte w materiale urzędowym) bez względu na źródło pozyskania poddane będzie dwóm reżimom regulacyjnym, tj. przepisom ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DzU z 2016 r., poz. 352 ze zm.; dalej: upwisp) oraz przepisom o ochronie danych osobowych, dla których podstawowym źródłem prawa pozostaje rodo.
 
Dostosowanieregulacji ponownego wykorzystywania do rodo
 
W ramach dostosowania przepisów prawa krajowego do wymogów rodo ustawodawca zmienił przepisy upwisp. Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającą art. 162 ustawy w związku z zapewnieniem stosowania rodo1 znowelizowano również przepisy o ponownym wykorzystywaniu. Zmieniono art. 7 upwisp w sposób polegający na ograniczeniu wykonania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13, 14 i 19 rodo, w związku z realizacją prawa do ponownego wykorzystywania2. Zmiany wprowadzane przez przepisy służące stosowaniu rodo miały na celu ułatwienie realizacji prawa do ponownego wykorzystywania przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych.
 
Ze względu jednak na praktykę stosowania przepisów istotniejszą zmianą było dodanie w wymienionym w art. 14 ust. 4 upwisp katalogu warunków ponownego wykorzystywania pkt 4, który dotyczy „informacji sektora publicznego zawierającej dane osobowe”. Wyjaśnijmy zatem cel i zasady ustalania warunków ponownego wykorzystywania.
 
Warunki ponownego wykorzystywania
 
Podmioty zobowiązane, udostępniając isp za pośrednictwem systemów teleinformatycznych czy przekazując informacje na wniosek o ponowne wykorzystywanie, mogą określić warunki dalszego korzystania z tych informacji. Nie mogą one jednak w nieuzasadniony sposób uniemożliwiać ponownego wykorzystywania. Precyzyjnie określone warunki chronią zarówno podmioty sektora publicznego udzielające informacji, jak i użytkownika informacji.
 
Podstawy prawne dla ustalania warunków ponownego wykorzystywania zostały ujęte w rozdziale 3 upwisp. Przepisy te mają zastosowanie przy udostępnianiu informacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, takich jak BIP czy centralne repozytorium informacji publicznej (chodzi o portal otwartych danych dane.gov.pl) oraz w sytuacji przekazywania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie. Odstępstwa od ogólnych zasad dotyczących warunków będą mogły mieć miejsce w przypadku ponownego wykorzystywania zasobów bibliotek, archiwów i muzeów.
 
Podmiot zobowiązany, udzielając isp zarówno w trybie wnioskowym, jak i bezwnioskowym za pośrednictwem swojego systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 13 ust. 1 upwisp, może podjąć decyzję o nieokreślaniu warunków ponownego wykorzystywania, wówczas użytkownik może wykorzystywać isp bez spełniania jakichkolwiek warunków. Podjęcie takiej decyzji będzie uzależnione od rodzaju informacji. Udzielanie isp bez określenia warunków może dotyczyć tych informacji, które jednocześnie nie mają cech utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. W praktyce mogą to być np. treści dokumentów, materiały urzędowe czy proste informacje dotyczące funkcjonowania urzędu czy wydatkowania środków publicznych.
 
W przypadku isp dostępnych w BIP lub w centralnym repozytorium brak wyraźnej informacji o warunkach ponownego wykorzystywania należy uznać za zgodę podmiotu zobowiązanego na bezwarunkowe korzystanie (art. 11 ust. 4 upwisp). W tym wypadku żaden zainteresowany wykorzystywaniem isp nie musi składać wniosku do właściwego podmiotu zobowiązanego. Co istotne, domniemanie zgody na bezwarunkowe ponowne wykorzystywanie nie dotyczy innego niż BIP czy centralne repozytorium systemu teleinformatycznego (np. portal informacyjny urzędu). Wówczas w przypadku braku informacji o warunkach ponownego wykorzystywania konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o ustalenie warunków lub o zgodę na wykorzystywanie isp bez warunków (art. 21 ust. 1 pkt 2 upwisp).
 
[...]
 
Autor jest prawnikiem, pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz urzędnikiem administracji rządowej; członek Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.