Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Referencje do pracy

28-01-2020 Autor: Arleta Nerka

Wystawianie referencji

 

Czy pracodawca może żądać referencji od kandydata do pracy?

 

Referencje, czyli pisemne opinie o byłym pracowniku wystawiane przez pracodawcę stanowią narzędzie służące podniesieniu notowań osoby ubiegającej się o zatrudnienie na rynku pracy. Przepisy prawa pracy, zwłaszcza rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, nie nakładają na pracodawcę obowiązku wydania referencji lub innych dokumentów zawierających opinie lub informacje ocenne. Obligatoryjnie wystawianym dokumentem w związku z ustaniem stosunku pracy jest świadectwo pracy o ustalonej formalnie treści, w której nie powinny się znaleźć informacje wartościujące pracownika. W konsekwencji pracodawca może wydać referencje na wniosek pracownika, choć nie jest wykluczona własna inicjatywa. Fakultatywność wystawienia referencji oznacza, że w procesie rekrutacji nie można żądać od kandydata ich przedstawienia – zmierzałoby to do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji osób ubiegających się o zatrudnienie w zależności od możliwości uzyskania referencji.
 
Poza tym pracodawca może pozyskać tylko te dane dotyczące kandydata do pracy, które wskazuje art. 221 § 1 i 3 kp. Nie ma tam ocen lub opinii odnoszących się do kandydata, czyli w praktyce nie ma podstaw prawnych uzasadniających żądanie od kandydatów przedstawienia referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia. Na takie rozwiązanie wskazują również pośrednio przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, zgodnie z którymi w części A akt osobowych związanych z zainicjowaniem stosunku pracy należy zamieścić m.in. oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (§ 3 pkt 1). Ten dość enigmatyczny przepis należy interpretować łącznie z art. 221 § 1 i 3 kp i w konsekwencji uznać, że chodzi o takie oświadczenia i dokumenty, które zawierają dane osobowe gromadzone obecnie na podstawie art. 221 kp.
 

 

Kandydat może jednak dobrowolnie przedstawić referencje. Zgodnie z art. 221a kp przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 i 3 jest możliwe na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W konsekwencji jeśli kandydat przedstawi w sposób niewymuszony referencje (z własnej inicjatywy lub na wniosek pracodawcy), jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych, pracodawca będzie mógł wykorzystać informacje zawarte w treści referencji.
 
Weryfikowanie referencji
 
Czy pracodawca może weryfikować pracownika przez np. telefoniczny lub e-mailowy kontakt z wystawcą referencji, a z powodu braku referencji – z byłym pracodawcą? Czy zgodne z prawem jest weryfikowanie referencji na podstawie zgody kandydata do pracy?
 
Weryfikacja prawdziwości informacji podanych przez osobę, która ubiega się o zatrudnienie, np. w CV bądź sprawdzenie referencji wydanych przez pracodawcę (background screening) to procedura stosowana coraz częściej przez pracodawców. Jej popularność jest spowodowana coraz częstszymi przypadkami pojawiania się nieprawdziwych informacji w życiorysach aplikujących kandydatów. Na background screening składają się m.in. wywiady z poprzednimi pracodawcami, najczęściej przeprowadzane telefonicznie, dotyczące wystawionych referencji, w trakcie których są weryfikowane historia zatrudnienia i wykształcenia kandydata, zakres obowiązków oraz fakt zajmowania danego stanowiska, dodatkowe informacje o ukończonych kursach czy zdobytych certyfikatach oraz kwestia zadłużenia kandydata.
 
[...]
 
Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.