Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Żądanie dostępu do danych cz. 1

19-02-2019 Autor: Agnieszka Krzyżak, Przemysław Licznar

Przepisy prawa przyznają określonym służbom państwowym kompetencje do żądania udostępnienia danych osobowych abonentów przez operatorów telekomunikacyjnych. Uprawnienia rozsiane zostały po wielu aktach prawnych, spróbujmy więc uporządkować to zagadnienie.

 

W związku z utworzeniem w ciągu ostatniego roku nowych służb – Biura Nadzoru Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa czy Krajowej Administracji Skarbowej – pojawia się pytanie o kompetencje tych organów do żądania dostępu do danych osobowych abonentów, przetwarzanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Na zagadnienie należy jednak spojrzeć w szerszym kontekście, zestawiając nowo utworzone podmioty z dotychczas istniejącymi służbami i uprawnieniami, jakimi dysponują.

Zmiany w  prawie telekomunikacyjnym

Nie bez znaczenia dla tego zakresu uprawnień pozostaje również rodo oraz przygotowywana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (wersja projektu z 22 października 2018 r.). Projekt ten zawiera propozycje zmian w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej: pr. tel.), które dotyczą przede wszystkim art. 78 ust. 2 pkt 1, art. 159 ust. 1 oraz art. 161 ust. 2 i 3.

Projektowana nowelizacja art. 161 pr. tel. modyfikuje zasady przetwarzania danych osobowych przez operatora publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych poprzez otwarcie katalogu danych, do przetwarzania których ma być on legitymowany, oraz wprowadzenie zasady przetwarzania danych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że operator jako ADO powinien stosować zasady przetwarzania danych wynikające z rodo, w tym przede wszystkim zasadę minimalizacji przy ustalaniu zakresu danych, jakich będzie mógł wymagać od abonentów.

 

[...]

 

Autorzy są   prawnikami w  kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i  Adwokatów Sp. p.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.