Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Absurdalna szkoła

19-02-2019 Autor: Tomasz Osiej

Sytuacja szkół bardzo dobrze obrazuje problemy związane z właściwym rozumieniem i stosowaniem rodo, w pewnym stopniu nawet je ogniskuje. Dzieje się tak dlatego, że szkoły przetwarzają dużo informacji w różnorodnych procesach, często także dosyć nietypowych (organizacja wycieczek i innych imprez szkolnych, pomoc psychologiczna czy wspieranie działalności społecznej), przy znaczących zadaniach, jakie na nich ciążą z mocy ustawy (edukacja i wychowanie).

 

Edukacja to nie tylko rodo, ale również przepisy branżowe. Sprawia to często trudności interpretacyjne, ponieważ relacje te są nierzadko skomplikowane, a liczba przepisów duża. Dodatkowo z uwagi na liczbę placówek oświatowych niewłaściwa interpretacja, nawet jeśli będzie jednostkowym zdarzeniem „w granicach błędu statystycznego”, może być powielona w innych placówkach i przybrać formę powszechnej nadinterpretacji. Stąd powracamy do absurdów rodo w oświacie.

Nie tylko u nas występują problemy

Rodo wywołuje trudności interpretacyjne nie tylko w naszym kraju. W Anglii zaczęto obawiać się zastosowania prawa do bycia zapomnianym w szkołach (D. Macaskill, The 4 biggest myths around GDPR for schools, groupcall.com z 15 maja 2018 r., https://www.groupcall.com/blog/the-4-biggest-myths-around-gdpr-for-schools [dostęp: 30.01.2019]). Pojawiło się przekonanie, że dzieci lub ich rodzice mogą przyjść do szkoły i poprosić o usunięcie danych osobowych (i ocen) swoich dzieci. Tymczasem zgodnie z art. 17 ust. 3 rodo prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli „przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator”. Przetwarzanie na podstawie przepisu nie skutkuje uprawnieniem do usunięcia danych.

W naszym kraju taką podstawę prawną można znaleźć w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 996 ze zm.; dalej: pr. ośw.) i przepisach wykonawczych, w których określono sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2017 r., poz. 1646): „Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi dla każdego ucznia, a szkoła dla dorosłych dla każdego słuchacza, przez okres jego nauki w danej szkole odpowiednio arkusz ocen ucznia albo słuchacza”. Tak więc szkoły mają obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych uczniów i prawo do bycia zapomnianym nie ma w tym przypadku zastosowania.

…ale nasze własne są nie mniej ciekawe

Jednym z pomysłów na zapewnienie w polskich szkołach zgodności z rodo było przyporządkowanie uczniom numerów, co zdaniem autorów tego rozwiązania powodowałoby, że dane osobowe nie byłyby przetwarzane, bo przecież „numer” to nie dane osobowe.

 

[...]

 

Autor jest radcą prawnym w Omni Modo Sp. z o.o.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.