Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Ocena ryzyka korzystania z karty zbliżeniowej

19-02-2019 Autor: Justyna Jabłońska

W ostatnim czasie coraz więcej placówek oświatowych decyduje się na wprowadzenie kart zbliżeniowych, które spełniają dwojakie funkcje. O ile w przypadku szkół głównym celem ich wprowadzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolę dostępu, o tyle w przypadku przedszkoli sprawa nie wydaje się tak oczywista.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez placówki oświatowe w związku ze stosowaniem zbliżeniowych kart powinno być uzasadnione oraz adekwatne do celu, w którym są przetwarzane. Ocena ryzyka ma za zadanie ustalić, czy stopień bezpieczeństwa danych jest odpowiedni oraz czy nie zachodzi niebezpieczeństwo naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zanim placówka zacznie stosować konkretne środki, powinna określić cel przetwarzania. Cele mogą być różne, od zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom po ustalenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Lokalizacja kart oraz forma czytnika

Zasadnicze znaczenie przy kartach zbliżeniowych mają lokalizacja kart oraz forma czytnika. Bardzo często karty wraz z czytnikiem znajdują się przy wejściu do placówki, są one niezabezpieczone, a nikt z personelu nie sprawuje nad nimi nadzoru. Dlatego istotne jest wcześniejsze ustalenie miejsca przechowywania kart, tego, czy karty będą przechowywane w przedszkolu, a jeśli tak, to w jakim miejscu.

Jeśli prowadzenie systemu kart będzie wymagało zlecenia usług podmiotowi zewnętrznemu, konieczne jest rozważenie kwestii powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zweryfikowanie, czy firma obsługująca system wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne tak, aby przetwarzanie powierzonych jej danych osobowych spełniało wymogi określone w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

[...]

 

Autorka jest radcą prawnym, specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych, inspektorem ochrony danych osobowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.