Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Charakter prawny oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych

21-02-2017 Autor: Mirosław Gumularz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych najczęściej jest rozumiana jako oświadczenie woli zarówno na gruncie przepisów prawa cywilnego, jak i prawa ochrony danych osobowych. Jakie to może wywoływać konsekwencje?

 

Przyjęcie konstrukcji zgody jako podstawy legalizującej przetwarzanie danych rodzi wiele problemów, które mają praktyczne konsekwencje. Można je oceniać na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 922) – dalej: uodo – i na płaszczyźnie prawa prywatnego jako oświadczenia woli wywołującego skutki cywilnoprawne.

Istotne będą odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie konsekwencje rodzi przyjęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jako oświadczenia woli w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 380) – dalej: kc?
  • Czy skutki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych można rozpatrywać niezależnie w obrębie prawa ochrony danych osobowych i prawa cywilnego?

 

Prawo publiczne i prywatne w regulacji rodo

 

Przepisy uodo odwołują się do prawa prywatnego w kontekście zgody na przetwarzanie danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rodo) w motywie 42 wskazuje, że zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oświadczenie o wyrażeniu zgody przygotowane przez administratora powinno mieć zrozumiałą i łatwo dostępną formę, być sformułowane jasnym i prostym językiem i nie powinno zawierać nieuczciwych warunków.

Jednocześnie unormowania z zakresu ochrony danych osobowych tylko wyjątkowo i fragmentarycznie określają relację tych przepisów do prawa prywatnego. Przykładowo art. 8 ust. 3 rodo w kontekście zgody dziecka na przetwarzanie danych osobowych wskazuje, że jego przepisy nie wpływają na ogólne regulacje prawa umów państw członkowskich, takie jak przepisy o ważności, zawieraniu lub skutkach umowy wobec dziecka.

 

Kryteria skuteczności zgody w uodo oraz w rodo

 

Ustawodawca w art. 7 pkt 5 uodo podkreśla, że zgoda osoby, której dane dotyczą, to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Może być jednak odwołana w każdym czasie. Natomiast rodo definiuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 4 pkt 11 rodo) jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

[...]

Autor jest radcą prawnym przy OIRP w Krakowie; specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w zakresie ochrony danych osobowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.