Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Zgoda na przetwarzanie danych w kontekście biznesowym

21-02-2017 Autor: Urszula Stańczak

Wyjaśniamy, jak poprawnie sformułować zgodę na przetwarzanie danych, warunki jej wyrażenia, a także sposoby dokumentowania zgód oraz ich ewentualnego odwołania. Wszystko zgodnie z nowymi unijnymi przepisami.

 

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rodo) wyraźnie określają warunki wyrażenia zgody. Aby skorzystać z tej przesłanki legalności, administrator danych musi dostosować proces i treści zbieranych zgód do nowych wymogów.

Jedną z najczęstszych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w procesach biznesowych, oprócz realizacji umowy czy usprawiedliwionego celu przedsiębiorcy, jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Samo uzyskanie zgody nie jest jednak wystarczające. Przedsiębiorca musi zadbać, aby ta zgoda była ważna w świetle prawa oraz aby mógł udowodnić fakt jej wyrażenia. Przepisy rodo wprowadzają nową definicję zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Według unijnego prawodawcy zgoda powinna stanowić konkretne, jednoznaczne i świadome oraz dobrowolne wskazanie woli osoby, której dotyczą przetwarzane informacje. Ważne jest tylko takie okazanie woli przez osobę, które wyraża przyzwolenie na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

Formy wyrażenia zgody

 

Przepisy rodo wskazują dwa sposoby wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1. Oświadczenie, czyli deklaracja woli oświadczającego, np. odręcznie podpisany papierowy formularz z danymi osobowymi z treścią zgody.
2. Działanie, które wskazuje na wyraźne przyzwolenie osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (zgoda dorozumiana).

Taką czynnością może być przesłanie swojego nazwiska i adresu w formularzu kontaktowym w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Samo przesłanie CV może stanowić zgodę kandydata na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach rekrutacji, bez konieczności dopisywania dodatkowych formułek w treści dokumentu. Nie w każdym jednak przypadku wyrażenie zgody poprzez działanie osoby, której dane dotyczą, będzie oczywiste i jednoznaczne.

Przede wszystkim osoba dokonująca czynności musi mieć świadomość, że takie zachowanie zostanie potraktowane jako udzielenie zgody. Za zgodę na przetwarzanie danych o lokalizacji użytkowników można uznać czynność polegającą na zainstalowaniu oprogramowania lub włączeniu funkcji lokalizacji w oprogramowaniu, jednak tylko w przypadku, gdy użytkownik miał wiedzę, że będzie to skutkowało przetwarzaniem jego danych osobowych. Podobnie należy ocenić wejście użytkownika na stronę internetową, zawierającą domyślne ustawienia, pozwalające na przetwarzanie jego danych osobowych. Takie działanie nie oznacza automatycznie zgody internauty na to przetwarzanie, gdyż nie miał on uprzedniej możliwości, aby zapobiec temu przetwarzaniu.

[...]

 

Autorka jest prawnikiem, ekspertem ds. ochrony danych osobowych w Provident Polska S.A.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.