Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników

21-02-2017 Autor: Paweł Litwiński

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna zostać udzielona dobrowolnie. Szczególnie w sytuacji, w której  dotyczy relacji pracowniczych.

 

Wymóg dobrowolności zgody wynika wprost z definicji zgody zawartej w art. 2 pkt h dyrektywy 95/46/WE. Mimo że ten wymóg nie został przeniesiony do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 922) – dalej: uodo – to jest powszechnie uznawany w literaturze i orzecznictwie sądowym za jedną z cech zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W nauce prawa przyjmuje się, że zgoda może być uznana za dobrowolną wyłącznie wtedy, gdy jej wyrażenie lub odmowa nie ma żadnego wpływu na inne uprawnienia danej osoby1. W praktyce stosowania przepisów uodo wymóg dobrowolności zgody jest powszechnie przywoływany2 w kontekście ewentualnych zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielanych pracodawcy przez pracowników i kandydatów do pracy jako koronny argument przemawiający za tym, że zgoda udzielana w tym układzie nie jest zgodą dobrowolną, a więc nie wywiera żadnych skutków prawnych na gruncie przepisów uodo.

 

Dobrowolność zgody w rodo

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ujęciu przepisów rodo to: „dobrowolne (…) okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, (…) przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Element dobrowolności stanowi cechę okazania woli, a nie podjęcia decyzji. W konsekwencji do zgody na przetwarzanie danych osobowych w kontekście jej dobrowolności należy zastosować w pierwszej kolejności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 380) – dalej: kc – o wadach oświadczeń woli. Zgodnie z art. 82 kc, oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, jest nieważne. W takich sytuacjach jak przymus fizyczny czy stany, w których osoba fizyczna jest w stanie rozpoznać znaczenie swojego działania, lecz nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem3, oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie nieważne na zasadzie art. 82 kc, jako oświadczenie złożone przez osobę będącą w stanie wyłączającym swobodne podjęcie decyzji. Z drugiej strony, niedostatek ochrony, która miałaby w tym kontekście wynikać tylko z przepisów kc, ilustruje następujący przykład – w ocenie SN: „zawarcie przez stronę niekorzystnej dla niej umowy z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej strona ta się znajduje, nie powoduje samo przez się nieważności jej oświadczenia woli w rozumieniu art. 82 KC”4.

Na gruncie rodo wyrażenia zgody nie można uznać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji (motyw 42 preambuły). Co w praktyce może okazać się istotne, w innych wersjach językowych rodo w tym miejscu zamiast słowa „oraz” pojawia się funktor alternatywy zwykłej, a nie koniunkcji. Użycie w polskiej wersji językowej rodo funktora koniunkcji może doprowadzić do wypaczenia sensu tego motywu preambuły.


[...]

Autor jest doktorem prawa, adwokatem, partnerem w Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.