Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Podstawy prawne przetwarzania

21-01-2021 Autor: Mateusz Kupiec

Wielu administratorów nadal ma problem z wykazaniem legalności przetwarzania danych osobowych. W związku z tym przyjrzymy się stanowiskom europejskich organów nadzorczych, a także wyrokom sądów krajowych, które poruszają to zagadnienie.

Decyzja Izby Sądowej Gegevensbeschermingsautoriteit z 24 listopada 2020 r., DOS-2019-04412
Belgijski organ nadzorczy nałożył karę w wysokości 1500 euro na dwie osoby fizyczne z powodu skargi sąsiadów na zainstalowanie przez nich monitoringu wizyjnego. Skarżący domagali się zlikwidowania kamer, które były ustawione w taki sposób, że nagrywały drogę publiczną lub posesję Skarżących oraz filmowały co najmniej jednego z nich podczas jazdy po drodze publicznej lub wchodzenia na teren swojej posesji. W ocenie Izby po stronie ukaranych osób występował wprawdzie prawnie uzasadnione interes polegający na ochronie mienia, ale nagrywanie znaczącej części drogi publicznej oraz posesji Skarżących nie było niezbędne do jego osiągnięcia.

 

Wyrok Rechtbank Midden-Nederland z 23 listopada 2020 r., UTR 20/2315
Sąd Okręgowy dla Środkowych Niderlandów uchylił decyzję niderlandzkiego organu nadzorczego (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) nakładającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 575 000 euro na platformę Voet­balTV (obecnie w upadłości). VoetbalTV to platforma przeznaczona dla amatorskiej piłki nożnej, która udostępnia nagrania wideo z meczów w imieniu i na rzecz drużyn piłkarskich i transmituje je za pośrednictwem swojej aplikacji. Platforma funkcjonuje również jako portal społecznościowy, który umożliwia nie tylko oglądanie rozgrywek, ale także analizę i udostępnianie ich najważniejszych momentów. Uchylona decyzja AP zapadła w wyniku kontroli, na podstawie której organ doszedł do wniosku, że VoetbalTV przetwarza dane osobowe bez podstawy prawnej i w konsekwencji narusza art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 rodo. Zdaniem organu prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rodo nie może być bowiem uznany za podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie ma na celu osiągnięcie (czysto) komercyjnego celu.
Sąd krytycznie odniósł się do ustaleń AP i wskazał, że nie istnieją interesy, które per se byłyby wykluczone z zakresu pojęcia „prawnie uzasadnionego interesu”, o ile są one zgodne z prawem. Sąd doszedł bowiem do wniosku, że ocena tego, czy interes konkretnego podmiotu jest prawnie uzasadniony, musi być dokonywana na podstawie „negatywnego” testu, zgodnie z którym przetwarzający dane nie może dążyć do realizacji interesu sprzecznego z prawem. Oznacza to, że za „prawnie uzasadniony interes” może zostać uznany szereg interesów o charakterze faktycznym, ekonomicznym oraz ideowym tak długo, jak ich realizacja nie powoduje naruszenia przepisów obowiązującego prawa.


Niemniej jednak Sąd odrzucił stanowisko VoetblTV, która argumentowała, że w odniesieniu do podejmowanych przez nią czynności na danych osobowych ma zastosowanie tzw. wyjątek dziennikarski. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że nagrywanie amatorskich meczów piłkarskich i ich publiczne udostępnianie nie służy wyłącznie celom dziennikarskim, a same rozgrywki mają zbyt małą wartość informacyjną i nie przyczyniają się do żadnej debaty społecznej.


Wystąpienie LfDI Rheinland-Pfalz z 6 listopada 2020 r.
Organ ochrony danych osobowych dla kraju związkowego Nadrenia-Palatynat (LfDI Rheinland-Pfalz) opublikował na swojej stronie internetowej „ostrzeżenie” (niem. Warnung) wobec Dyrekcji Nadzoru i Usług (die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, ADD) – organu nadzorującego szkoły w Nadrenii-Palatynacie. Decyzja ta została wydana w związku z tym, że uczniowie, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa ze względów zdrowotnych, są coraz częściej zobowiązani do przedstawiania szczegółowych zaświadczeń lekarskich. W ocenie LfDI szkoły i kuratoria oświaty nie dysponują podstawą prawną, aby żądać obszernych informacji medycznych w celu zwolnienia ucznia z obowiązku zakrywania dróg oddechowych. Ponadto niedopuszczalne jest, aby dane dotyczące zdrowia były ujawniane bez dodatkowych wymogów prawnych licznym podmiotom, które nie podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Zdaniem organu samo podejrzenie, że część zaświadczeń mogła zostać wystawiona grzecznościowo (jako forma przysługi) przez lekarza, nie wpływa na wartość informacyjną takiego dokumentu w świetle ochrony danych osobowych.

 

[...]

 

Autor zajmuje się ochroną danych osobowych, współpracuje z kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.