Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

II Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych

07-11-2018

Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych to druga odsłona naszej ogólnopolskiej konferencji przygotowanej dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie oraz za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Tym razem forum odbyło się w samym centrum pięknego Torunia. Organizatorem wydarzenia był wydawca kwartalnika „ABI Expert”.

 

Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny naszego gościa honorowego – dr. Macieja Kaweckiego, który mówił o doświadczeniach pierwszych miesięcy stosowania rodo, o nadużyciach interpretacyjnych, wnioskach i rekomendacjach. Po nim wystąpił dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w UODO – Piotr Drobek z wykładem na temat „Skargi do Prezesa UODO”. Omawiał w nim procedurę wnoszenia i rozpatrywania skarg. Dyskusja po tym wystąpieniu zaangażowała nie tylko uczestników forum, ale także pozostałych prelegentów. Wykładem o postępowaniu z naruszeniami ochrony danych, dobrej procedurze i dokumentowaniu tych naruszeń pierwszy dzień obrad zakończyła Mariola Więckowska.

Redaktor naczelna „ABI Expert”, która prowadziła całą konferencję oraz moderowała dyskusje, drugiego dnia jako pierwszą zaprosiła mec. Bogusławę Pilc do omówienia procedury kontroli Prezesa UODO od strony kontrolowanego. Z kolei dr Agnieszka Korzeniowska-Polak opowiadała o kompetencjach Prezesa UODO, uprawnieniach strony oraz o tym, jak się przygotować do postępowania przed Prezesem UODO. O uprawnieniach informacyjnych oraz  o tym, jak zweryfikować tożsamość osoby ubiegającej się o udzielenie informacji, mówił Tomasz Izydorczyk.

Po przerwie Piotr Wojczys omawiał proces organizowania komunikacji między działami w danej jednostce w taki sposób, żeby nie naruszyć rodo. Dr Krzysztof Wygoda poruszył istotną kwestię relacji między rodo a udostępnianiem informacji publicznej. A dr Agnieszka Piskorz-Ryń, kontynuując ten wątek, omówiła wpływ rodo na prowadzenie BIP, strony internetowej podmiotu publicznego oraz otwieranie danych publicznych. O stosowaniu przepisów o monitoringu, nagrywaniu lub relacjonowaniu posiedzeń organów uchwałodawczych opowiedziała dr Arleta Nerka. Dzień zakończyliśmy wysłuchaniem wykładu Kingi Wójcik-Prządki „Od rodo do ISO 27001 przez KRI – ochrona danych osobowych jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji”.

Trzeciego dnia Maciej Kołodziej usystematyzował wiedzę uczestników, wprowadzając jasny podział i definicje w zakresie szyfrowania, anonimizacji i pseudonimizacji. Mówił nie tylko, czym one są, ale także jak je zastosować. Beata Konieczna-Drzewiecka poruszyła kwestię wymiany informacji pomiędzy organami publicznymi i w postępowaniach administracyjnym, karnym, cywilnym. Wykład mec. Magdaleny Czaplińskiej na temat „Jak wpleść ochronę danych osobowych w zamówienia publiczne” zakończył II Forum Informacji i Ochrony Danych w Toruniu.

 

Prelegenci

mec. Magdalena Czaplińska – radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

Piotr Drobek – dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w UODO, specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych, prawnych regulacjach międzynarodowych transferów danych i prawnych aspektach cyberprzestrzeni

Tomasz Izydorczyk – szkoleniowiec, konsultant w kancelarii Maruta Wachta sp. j. oraz członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministrze Cyfryzacji

dr Maciej Kawecki – dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynator krajowej reformy uodo

Maciej Kołodziej – wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej E-detektywi.pl i FHU MatSoft

Beata Konieczna-Drzewiecka – IOD w sektorze publicznym, wykładowca, trener szkoleniowy

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – radca prawny, pracownik naukowy, wykładowca, trener

dr Arleta Nerka – pracownik naukowy, członek Rady Programowej kwartalnika „ABI Expert”, wykładowca, trener

mec. Bogusława Pilc – radca prawny, wykładowca, autorka opracowań i artykułów związanych z ochroną danych osobowych

dr Agnieszka Piskorz-Ryń – adiunkt, autorka publikacji, założycielka Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych przy WPiA UKSW

dr Marlena Sakowska-Baryła – redaktor naczelna „ABI Expert”, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wykładowca, trener

Mariola Więckowska – Head of Privacy Innovative Technologies w LexDigital; pomaga wykorzystywać i wdrożyć nowe technologie

Piotr Wojczys – pracownik Zespołu Audytorów Wewnętrznych w Urzędzie Miasta Gdańska; posiada certyfikaty CISA i CICA

 

Kinga Wójcik-Prządka – IOD w UMFC i MWKZ, specjalista ds. ochrony danych osobowych w OPI PIB, wykładowca, audytor wiodący normy ISO 27001

dr Krzysztof Wygoda – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca, trener i konsultant w dziedzinie ochrony danych osobowych

 

 

Więcej zdjęć oraz informacji o prelegentach na stronie: www.forum.informacjapubliczna.pl

 

« Powrót

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.