Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Ochrona danych osobowych w pośrednictwie pracy

07-11-2018 Autor: Magdalena Czaplińska

Różnorodność modeli biznesowych funkcjonujących w działalności związanej z pośrednictwem pracy stwarza problemy praktyczne w stosowaniu rodo, w tym w szczególności przy ustalaniu statusu podmiotów występujących w relacjach tego rodzaju. W konsekwencji ma to istotny wpływ na to, kto i za co jest odpowiedzialny zgodnie z przepisami rodo.

 

Sama definicja pośrednictwa nie sprzyja rozwiązywaniu problemów zarysowanych na wstępie, zwłaszcza że w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: upz) ustawodawca dokonał istotnej modyfikacji w definiowaniu omawianego pojęcia. Z chwilą jej wejścia w życie ustawowa definicja pośrednictwa pracy została bowiem poszerzona o treści, które dotychczas umieszczane były w aktach wykonawczych.

Obowiązująca regulacja wyróżnia zatem kilka rodzajów szczegółowych czynności pośrednika pracy.

Początek pracy pośrednika stanowi pozyskiwanie ofert pracy oraz ich upowszechnianie przez przekazywanie do internetowej bazy ofert pracy oraz współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania. Kolejne przedsięwzięcia pośrednika adresowane są bądź do osób poszukujących pracy (informowanie o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach), bądź do pracodawców (udzielanie informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach). Procedurę pośredniczenia kończy czynność kojarzenia zainteresowanych podmiotów, co wyraża się w udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, czemu sprzyjać ma inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

Modele działania pośrednika

Działalność rekrutacyjna, dla której niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych, sprowadzać się będzie do takich formuł działania pośrednika, jak:

  • udział w czynnościach związanych z zatrudnianiem pracowników przez zewnętrznego przedsiębiorcę;
  • usługi wykonywane dla osób poszukujących pracy, w których obrębie, w zależności od okoliczności faktycznych i podstaw stosunku prawnego nawiązanego przez pośrednika z osobą fizyczną w danym przypadku, pośrednik potencjalnie może występować jako:

a) usługodawca świadczący usługę skonkretyzowaną w umowie zawartej z osobą fizyczną, która jedynie pośrednio może być związana z pośrednictwem w zatrudnieniu;
b) agencja zatrudnienia – w rozumieniu przepisów upz.

 

Tam, gdzie pośrednik działa na rzecz i w imieniu przedsiębiorcy, na zlecenie tego kontrahenta, dokonując określonych czynności przy zatrudnianiu pracowników, nie pozostaje on administratorem. W tym przypadku administratorem jest przedsiębiorca – potencjalny pracodawca, który, korzystając z usług pośrednika i cedując na niego konieczną obsługę konkretnych czynności w procesie rekrutacji, powierza pośrednikowi do przetwarzania w niezbędnym zakresie dane kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem nie u samego pośrednika, ale u jego kontrahenta, na którego rzecz pośrednik działa.  

W tym przypadku o celu przetwarzania danych, jakim pozostaje rekrutacja pracowników, decyduje kontrahent pośrednika.

To on decyduje o warunkach zatrudnienia na stanowisku, na które poszukuje kandydata, dlatego to z jego celem wiąże się przetwarzanie danych osobowych w zakresie uwarunkowanym wymogami procesu rekrutacji. To on także decyduje o roli pośrednika w łączącej te podmioty relacji oraz zakresie jego działań wykonywanych na rzecz tegoż kontrahenta. W tym przypadku przetwarzanie danych przez pośrednika odbywa się na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, a powierzenie to wymaga pisemnej umowy spełniającej warunki określone w art. 28 rodo.

W sytuacji, w której pośrednik realizuje usługę skonkretyzowaną w umowie z osobą fizyczną – potencjalnym pracownikiem, która jedynie pośrednio związana jest z pośrednictwem, status administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 rodo przysługuje pośrednikowi. To on bowiem samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych swoich klientów – osób fizycznych, które będą korzystały z jego usług, ponieważ to on będzie kształtował zakres oferowanych przez siebie usług, skalę swej działalności, metody działania, sposób pozyskiwania i przechowywania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania usługi. 

 

[...]

 

Autorka jest radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.