Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
 

Andrzej Boboli, Mateusz Borkiewicz, Agata Cisowska, Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Forum Informacji w Administracji Publicznej

05-12-2017

Forum Informacji w Administracji Publicznej to ogólnopolska konferencja przygotowana dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem. Organizatorem wydarzenia był wydawca kwartalnika „ABI Expert” – Presscom Sp. z o.o. Partnerem konferencji była firma Comp S.A., specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa sieciowego oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług.

 

Do stosowania rodo pozostało coraz mniej czasu, to już nie 2 lata, a zaledwie kilka miesięcy. Na jakim etapie są przygotowania do wdrożenia przepisów i wytycznych? Czy wszyscy administratorzy danych wiedzą, co mają robić, jak delegować zadania, za co ponoszą odpowiedzialność? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzi udzielali nasi eksperci, zarówno podczas wykładów i otwartych dyskusji, jak i kuluarowych rozmów. Uczestnicy forum mogli nie tylko utrwalić swoją wiedzę w zakresie rodo, ale także rozwiać wątpliwości w spornych kwestiach i przedyskutować te najbardziej problematyczne. Zwłaszcza w kontekście ogłoszonych w ostatnim czasie projektów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawy o jawności życia publicznego.


Podczas trzech dni konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów, poruszających tematy, takie jak m.in.:

  • jak przygotować dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych w urzędzie na gruncie rodo;
  • jakie obowiązki informacyjne ma administrator publiczny i kto nim jest;
  • czy wszystkie obszary przetwarzania danych osobowych będą podlegać rodo;
  • jakie są praktyczne aspekty stosowania rodo (motywy, artykuły, wytyczne);
  • jak przetwarzać wrażliwe dane osobowe pracownika;
  • innowacyjne rozwiązania IT, które są odpowiedzią na nowe regulacje rodo;
  • re-use a prawo autorskie i prawa pokrewne;
  • jak przygotować ofertę przy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
  • dostęp do informacji publicznej oraz opłata przy dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu;
  • program otwierania danych publicznych.

 

Prelegenci

 

Roman Bieda – radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna

 

Magdalena Czaplińska – radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

 

dr Dominika Dörre-Kolasa – radca prawny, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, partner w Kancelarii Raczkowski Paruch

 

dr Bogdan Fischer – radca prawny, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim


Piotr Gajewski – zastępca dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji


dr hab. Agnieszka Grzelak – adwokat, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich


Krzysztof Izdebski – prawnik i aktywista społeczny, dyrektor programowy Fundacji ePaństwo


dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi


dr Arleta Nerka – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego


dr Agnieszka Piskorz-Ryń – adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


dr Marlena Sakowska-Baryła – redaktor naczelna „ABI Expert”, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk


Janusz Styś – kierownik Zespołu Analiz i Rozwoju Produktów w firmie Comp S.A.


Paweł Szymczak – pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, ekspert Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) w Warszawie


dr Krzysztof Wygoda – pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Więcej zdjęć oraz informacji o prelegentach na stronie: forum.informacjapubliczna.pl

« Powrót

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.