Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
 

Andrzej Boboli, Mateusz Borkiewicz, Agata Cisowska, Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Czy rozwiązania chmurowe to bezpieczna droga rozwoju?

05-12-2017 Autor: Maciej Kołodziej

W poprzednim numerze „ABI Expert” zostały opisane wymagania, proces decyzyjny oraz mechanizmy wykorzystywane podczas budowy i eksploatacji klasycznego modelu serwerowni. Ponieważ technologia wprowadza nowe funkcjonalności, a zapotrzebowanie na zasoby informatyczne stale rośnie, kontynuujemy wątek, opisując temat cloud computingu.

 

Administratorzy danych, decydując o wykorzystaniu własnych lub należących do zewnętrznego podmiotu rozwiązań informatycznych, coraz częściej sięgają po rozwiązania bazujące na mechanizmach chmurowych. Są to kompleksowe systemy informatyczne oferujące klientom wiele usług i rozwiązań IT, oprogramowania lub sprzętu, które dobiera się zgodnie ze zgłaszanymi i ustalonymi potrzebami. Rozwiązania te zapewniają możliwość elastycznej modyfikacji parametrów systemu IT (wydajność, pojemność, niezawodność itp.) w zależności od zmian zapotrzebowania na zasoby spowodowanych rozwojem systemów, zwiększeniem liczby użytkowników, zmiany liczby rejestrowanych połączeń, obciążeniem konkretnych aplikacji, wzrostem ilości przetwarzanych danych itp.


Chmura umożliwia również reagowanie na zmienność systemu w kontekście doraźnych potrzeb klienta spowodowanych zdarzeniami o charakterze:

  • technicznym (np. okresowe zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową podczas wykonywania albo odtwarzania kopii danych, reinstalacja systemów produkcyjnych, prowadzenie wdrożeń i testowanie aplikacji) lub
  • biznesowym (zamknięcie okresu rozliczeniowego; akcje marketingowe, konkursy, promocje; zwiększenie zapotrzebowania systemu spowodowane np. okresem intensywnych zakupów w sklepie internetowym).

O przewadze rozwiązań chmurowych nad konwencjonalnymi serwerowniami świadczą przede wszystkim:

  • względy ekonomiczne (zmniejszenie bieżących kosztów i dopasowanie ich do rzeczywistego zapotrzebowania) oraz
  • technologia, która pozwala na elastyczne zmiany stosowanych rozwiązań, łatwiejsze wdrażanie nowych narzędzi informatycznych i uniezależnienie się od konkretnej lokalizacji, dostawcy, sprzętu oraz sposobu przetwarzania danych.

Korzystając z chmury, klient otrzymuje kompletną, gotową do użytkowania, skalowalną, stabilną i zarządzaną usługę, w której skład mogą wchodzić: infrastruktura serwerowa i telekomunikacyjna, nośniki danych, oprogramowanie, systemy bezpieczeństwa, obsługa techniczna (utrzymanie sprzętu, aktualizacja komponentów, administracja IT) oraz dodatkowe funkcjonalności zależne od oferowanego produktu.

Wszystko wynajmowane jest na czas korzystania z usługi, z gwarancją ciągłości działania i dostępności z dowolnego miejsca w sieci.

Usługodawcy oferują również inne usługi chmurowe (patrz: Modele chmury… i Najczęściej oferowane modele…), np. udostępniają klientom pamięć masową, środowiska baz i repozytoriów danych, systemy do wykonywania kopii i archiwizacji danych albo farmy serwerów pozwalających przyjąć i obsłużyć duży ruch użytkowników oraz tzw. śmietnik internetowy (na który składają się m.in. próby ataków na serwery oraz ruch związany z monitorowaniem i inwentaryzacją zasobów sieci), kierując do klienta jedynie odfiltrowaną, wyselekcjonowaną i wstępnie przetworzoną komunikację do serwerów aplikacyjnych.

Dostępne jest również wsparcie administracyjne, zapewniające możliwość kompleksowej obsługi klientów i ich procesów, w tym powierzenie całości usług, gdy klient zleca obsługę swoich użytkowników i w całości polega na obsłudze świadczonej przez usługodawcę i jego podwykonawców.

Wzrost zapotrzebowania

Mnogość dostępnych modeli usług wynika z faktu, że chmury to w rzeczywistości bardzo duże systemy informatyczne zlokalizowane w wielu serwerowniach, oferujące całą gamę specjalistycznych usług o różnym stopniu złożoności, na które jest i rośnie zapotrzebowanie we współczesnym cyberświecie, a nie każdego klienta stać na ich realizację we włas­nym zakresie. Specjalizacja w usługach chmurowych powoduje, że dostawcy współpracują ze sobą i oferują klientom finalny produkt, na który składają się moduły funkcjonalne oferowane przez wielu poddostawców.

Administrator danych, oprócz zadbania o dyscyplinę finansową, powinien dokonać również wnikliwej analizy stosowanych rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa przetwarzanych, z ich wykorzystaniem, danych.

[...]

Autor jest wiceprezesem Stowarzyszenia ABI, konsultantem ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT, specjalistą informatyki śledczej oraz audytorem wiodącym ISO/EIC 27001.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.