Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Mierzenie temperatury i co dalej

13-11-2020 Autor: Paweł Bociąga

Prewencyjnym działaniem, które ma wzmacniać poczucie bezpieczeństwa, jest mierzenie temperatury osobom w określonych sytuacjach życia codziennego. Mimo wzmożonej dyskusji na temat legalności dokonywania pomiaru temperatury nie doczekaliśmy się jednak jednolitego stanowiska, a wiele kwestii nadal nie zostało rozstrzygniętych.

 

Po wakacyjnym „oddechu” wirus SARS-CoV-2 znów atakuje, a pytania o to, jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się, powracają. Wydawać by się mogło, że do drugiego starcia przystąpimy z bagażem doświadczeń i wiedzy, co pozwoli ograniczyć emisję koronawirusa. Tymczasem przyzwyczailiśmy się do pewnych uciążliwości i ograniczeń, w pewnym sensie akceptujemy w naszym codziennym życiu „obecność” wirusa, który przecież wciąż stanowi zagrożenie. Dlatego każde działanie, które może wzmacniać nasze poczucie bezpieczeństwa, jest pożądane.


Mierzenie temperatury w aspekcie ochrony danych osobowych


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: Prezes UODO) zaprezentował stanowisko, że: „dokonywanie pomiaru temperatury ciała danej osoby, czy też gromadzenie danych dotyczących jej stanu zdrowia, a następnie utrwalanie, przekazywanie i gromadzenie tych informacji, będzie stanowiło przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie stwierdził, że przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi”.


Co do tego nie ma aktualnie większych sporów, przy czym przesłanek legalizujących zbieranie danych osobowych w tym przypadku poszukiwać należy w art. 9 ust. 2 lit. i rodo. Prawodawca unijny wskazuje w tym przepisie, że szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa.


Legalność pomiaru temperatury


Prezes UODO upatruje tej podstawy w art. 17 tzw. specustawy covidowej, zgodnie z którym w sprawie przeciwdziałania COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny (dalej: GIS) posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań, np. poprzez wydawanie określonych decyzji administracyjnych lub wytycznych dla określonych sektorów.
Tym samym dopuszcza się możliwość mierzenia temperatury pracownikom jedynie w sytuacji, w której pracodawca otrzyma w tym zakresie polecenie ze strony inspektora sanitarnego. Polecenie powinno być wydane w postaci decyzji, która nakłada obowiązek podjęcia czynności polegających na pomiarze temperatury pracowników oraz potencjalnie innych osób wchodzących na teren zakładu pracy adresowanej do konkretnego pracodawcy.


Zdaniem Prezesa UODO w razie braku takiego polecenia pracodawca nie ma prawa mierzyć temperatury pracowników ani gości wchodzących do zakładu pracy w celach prewencyjnych, nawet za ich zgodą, gdyż takie działanie nie będzie legalne. Wskazuje się tutaj na dominującą pozycję pracodawcy w stosunku zatrudnienia, pomijając w tym względzie ciążący na pracodawcy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – dalej: kp).


Konstrukcja ta jest niedoskonała z dwóch powodów: samo wydanie decyzji, jako proces administracyjny, nie będzie natychmiastowe albo decyzja nie zostanie w ogóle wydana. W takiej sytuacji pomiar temperatury traci walor prewencyjności. Aby działanie to miało praktyczne znaczenie, musi być wdrożone, zanim wirus zacznie się rozprzestrzeniać. Czas na wydanie decyzji odgrywa w tym przypadku kluczową rolę. Jak zatem w takiej sytuacji ma się zachować pracodawca, wiedząc, że z jednej strony jego samodzielne działania mogą powodować ryzyko zarzutu naruszenia zasad ochrony danych, a z drugiej strony, mając świadomość ciążącej na nim odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy?

 

[...]

 

Autor jest radcą prawnym, specjalizującym się w prawie ochrony danych osobowych, pełni funkcję inspektora ochrony danych, głównie w podmiotach publicznych, prowadzi szkolenia oraz publikuje artykuły z tej dziedziny. Współpracuje z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp.p. Pracuje również w sektorze administracji samorządowej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.