Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Nauka w czasie pandemii i programy stypendialne - Wideokonferencja

13-11-2020 Autor: Małgorzata Ganczar

Epidemia koronawirusa wymogła na nas zmiany w różnych sferach życia, np. w pracy oraz edukacji. Przyspieszenie procesów cyfryzacji w szkolnictwie nie powinno przysłonić dbałości o ochronę danych osobowych oraz przestrzegania przepisów rodo.

 

Czy wideokonferencja powinna się odbywać z włączoną kamerką czy bez?


Jednym z elementów wprowadzanego w szkołach i na uczelniach kształcenia na odległość są metody synchroniczne, gdzie nauczyciel i uczniowe lub studenci pracują w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu wideokonferencji lub wideolekcji (wideokonferencja to zestaw interaktywnych technologii telekomunikacyjnych pozwalających na równoczesną łączność między co najmniej dwiema lokalizacjami za pomocą dwukierunkowych transmisji audiowizualnych – zob. Wideokonferencje jako element europejskiego e-prawa, Sekretariat Generalny Rady UE, Bruksela 2009, s. 6). Najwięcej kontrowersji związanych z prowadzeniem lekcji w szkole czy zajęć na studiach z wykorzystaniem wideokonferencji budzi korzystanie z kamerki.


Należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia nakładają na dyrektorów jednostek systemu oświaty odpowiedzialność za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dlatego też dyrektor ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia, następnie ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć oraz określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Konieczne jest zatem przyjęcie regulacji wewnętrznych określających narzędzia, które będą wykorzystywane w kształceniu na odległość w danej jednostce oświatowej oraz określenie zasad bezpiecznego udziału w nich. W przypadku przyjęcia w danej szkole metody synchronicznej z wykorzystaniem wideokonferencji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powinni brać udział w lekcji z wykorzystaniem mikrofonu i kamerki, oczywiście o konieczności ich uruchomienia decyduje nauczyciel w ramach potrzeb w toku prowadzonej lekcji, np. odpytanie ucznia w celu monitorowania jego postępów bądź sprawdzenie listy obecności. Warto zaznaczyć, że dotyczy to tych uczniów, których rodzice zadeklarowali, że posiadają dostęp do odpowiedniej infrastruktury. Natomiast w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w danej szkole nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

[...]

 

Autorka jest ekspertem w zakresie prawa ochrony danych osobowych; pracownik naukowy; inspektor ochrony danych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.