Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Nauka w czasie pandemii i programy stypendialne - Program stypendialny – partnerzy

13-11-2020 Autor: Agnieszka Kozłowska

Epidemia koronawirusa wymogła na nas zmiany w różnych sferach życia, np. w pracy oraz edukacji. Przyspieszenie procesów cyfryzacji w szkolnictwie nie powinno przysłonić dbałości o ochronę danych osobowych oraz przestrzegania przepisów rodo.

 

Czy partnerzy programu stypendialnego powinni zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych czy umowę o współadministrowanie?


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 85 ze zm.) stwarza studentom możliwość ubiegania się o różnego rodzaju stypendia, w tym również te finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego, bądź osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.


W przypadku jednostek samorządu terytorialnego programy stypendialne w praktyce są również realizowane we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami, czyli fundatorami stypendium a szkołami wyższymi. W ramach partnerstwa fundator określa rodzaje kierunków studiów, dla których chce przyznać stypendium, uczelnie wyższe potwierdzają posiadane osiągnięcia i kompetencje studentów, natomiast rola urzędu sprowadza się do obsługi organizacyjno-technicznej całego przedsięwzięcia, również przez dostarczenie narzędzi wspomagających obsługę procesu przyznawania stypendiów. Każdy z partnerów jako niezależny administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 rodo ma oczywiście prawo do niezależnej oceny wniosków składanych przez studentów w ramach kolegialnie działającej komisji stypendialnej.


Celem wzajemnej współpracy w ramach partnerstwa jest wobec tego motywowanie i wspieranie finansowe studentów, wyróżniających się w zakresie dobrych wyników w nauce, angażujących się w zdobywanie dodatkowych kwalifikacji czy też w działalność organizacji studenckich. Tak określony cel nie odbiega znacząco od działalności statutowej szkół wyższych czy też organów administracji publicznej, często koresponduje on również z misją i polityką firm, które na najwcześniejszym możliwym etapie chcą pozyskać na rynku pracy, dla potrzeb swojej działalności, najbardziej wartościowych pracowników. W tym przypadku udaje się wskazać główny cel, skupiający partnerów wokół wspólnej idei, natomiast nie wyklucza to, że każdy z podmiotów może realizować również inne cele, które będą tożsame np. tylko z jednym z partnerów.

 

[...]

 

Autorka jest IOD w Urzędzie Miasta Łodzi, dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.