Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Nauka w czasie pandemii i programy stypendialne - Dane dzieci w konkursach

13-11-2020 Autor: Dominika Jeżewska-Zajdel

Epidemia koronawirusa wymogła na nas zmiany w różnych sferach życia, np. w pracy oraz edukacji. Przyspieszenie procesów cyfryzacji w szkolnictwie nie powinno przysłonić dbałości o ochronę danych osobowych oraz przestrzegania przepisów rodo.

 

Jak prawidłowo przetwarzać dane dzieci w ogłaszanych dla nich konkursach?


W dobie pandemii wiele instytucji związanych pośrednio lub bezpośrednio z edukacją realizuje swoje zadania zdalnie i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Częstą formą zdalnego edukowania są różnorodne konkursy dla dzieci, również fotograficzne. Warto pamiętać, że przeprowadzenie takiego konkursu wiąże się ze zbieraniem danych osobowych dzieci, w tym danych kontaktowych, co oznacza konieczność posiadania zgody na ich przetwarzanie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a rodo.


Jeżeli w ramach konkursu dziecko przesyła do nas zdjęcie ze swoim wizerunkiem, a nadesłane prace (wszystkie lub tylko wybranych laureatów) z założenia będą publikowane na naszej stronie internetowej lub na portalach społecznościowych – musimy jednocześnie pobrać zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursu na gruncie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1231 ze zm.; dalej: upapp).


Z obowiązku pobierania zgody na publikowanie wizerunku zwalnia nas jedynie wyjątek przewidziany przez ustawodawcę w art. 81 ust. 2 pkt 2 upapp, zgodnie z którym na publikację wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza – zgoda nie jest wymagana. Jednak przed otrzymaniem materiału fotograficznego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie prace do nas trafią, warto więc wcześniej zabezpieczyć się, odbierając stosowne zgody od uczestników konkursu.

 

[...]

 

Autorka jest IOD w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.