Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Granice wyłączenia stosowania rodo

13-11-2019 Autor: Mariusz Krzysztofek

Przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze należy do wyjątków od materialnego zakresu stosowania rodo (art. 2 ust. 2 lit. c rodo). Czym charakteryzują się te czynności i gdzie przebiega granica wyłączenia stosowania przepisów rodo?

 

Przybliżenie tego wyłączenia w motywie 18 preambuły rodo jest jednak nie tylko niewystarczające, ale wręcz – ze względu na technologię, a więc i duży zasięg przetwarzania danych przez osoby fizyczne – mylące. Prawodawca unijny w motywie 18 preambuły rodo precyzuje jedynie, że działalność czysto osobista lub domowa nie może mieć związku z działalnością zawodową lub handlową.

 

Czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze

 

Interpretacja działalności osobistej lub domowej musi uwzględniać ekspansję wielu nowych form aktywności i komunikacji, które osoby fizyczne postrzegają właśnie jako osobiste lub domowe, ale które zbliżają się czasem do granic takiej działalności, np. gdy dane publikowane w internecie na profilach w portalach społecznościowych są dostępne dla nieograniczonej liczby osób.

 

Prawodawca unijny w przepisach rodo wskazuje bezpośrednio tylko dwie granice przetwarzania czysto osobistego lub domowego, które same są wprawdzie jednoznaczne, ale nie pozwalają na pełne ustalenie zakresu tych czynności. Rodo nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w tych celach tylko przez osobę fizyczną, a więc niekomercyjny cel korzystania z danych np. przez fundacje lub stowarzyszenia nie podlega wyłączeniu. Ponadto choć korzystanie przez użytkownika z portalu społecznościowego może mieć osobisty charakter, a więc podlegać wyłączeniu spod działania rodo, to udostępnianie przez administratorów lub procesorów środków przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności osobistej lub domowej, a więc np. działalność operatorów portali społecznościowych, podlega rodo. To, że cele osobiste lub domowe są wykluczone w przypadku osób innych niż fizyczne oraz np. operatorów portali społecznościowych, jest jednoznaczne. Pozostałe kryteria oceny wymagają jednak zindywidualizowanej wykładni, np. brak związku z działalnością zawodową lub handlową.

 

Interpretacja takich przypadków, ustalenie, czy pozostają w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze czy przekraczają tę granicę, musi uwzględniać zarówno odbiór większości osób, które wykonują takie czynności w życiu codziennym, jak i prawo osób trzecich do prywatności. Celowo odnosimy się do prawa do prywatności, a nie tylko do ochrony danych osobowych, a powód przedstawię w dalszej części tego artykułu.
Interpretacja czynności osobistych lub domowych nadmiernie rygorystyczna, sprzeczna z warunkami i intencjami przetwarzania danych przez osoby indywidulane oraz ignorująca rozwój technologii, z których te osoby powszechnie korzystają w ramach codziennych aktywności, może prowadzić do powstawania absurdalnych koncepcji. Pojawiają się one w praktyce stosowania rodo, jednak nie wynikają z wadliwości samego rozporządzenia, przeciwnie – z jego nieadekwatnej wykładni.

 

Interpretacja czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze musi uwzględniać nieporównywalnie większą skalę przetwarzania danych, szczególnie w internecie, przez osoby fizyczne w stosunku do dyrektywy 95/45/WE; większości czynności dyrektywa nie mogła przewidywać – w 1995 r. zaledwie 1% Europejczyków korzystało z internetu. Obecna sytuacja jest diametralnie inna ze względu na powszechność urządzeń mobilnych (telefonów, tabletów, laptopów), internetu, serwisów społecznościowych, poczty elektronicznej, serwisów umożliwiających dokonywanie prywatnych sprzedaży, bankowości online. Utrzymanie na gruncie rodo wąskiej interpretacji „działalności osobistej lub domowej” właściwej dyrektywie 95/46/WE, nie odpowiadałoby rzeczywistości, miałoby nierealistycznie wąski zakres („unrealistically narrow scope”, jak podkreśliła Grupa Robocza art. 29, Statement on current discussions regarding the data protection reform package, Annex 2 Proposals for Amendments regarding exemption for personal or household activities, 27.02.2013, s. 2, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-document/files/2013/20130227_statement_dp_annex2_en.pdf [dostęp: 29.10.2019]).

 

[...]

 

Autor jest doktorem habilitowanym prawa, radcą prawnym, dyrektorem i DPO EMEA, Herbalife Nutrition.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.