Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Odszkodowanie za bezprawne przekazanie danych

21-09-2021 Autor: Adam Klimowski

Rok temu w Niemczech zapadł kolejny wyrok, w którym przyznano odszkodowanie na podstawie art. 82 rodo. Sprawa miała związek z przekazywaniem danych o stanie zdrowia urzędom do spraw migracji i zatrudnienia. Z tych względów warto przyjrzeć się jej bliżej.

 

Sprawa toczyła się z inicjatywy pracownika, który był cudzoziemcem i posiadał zezwolenie na pobyt na terenie Niemiec. Na początku listopada 2017 r. zatrudnił się w firmie, która miała swoją siedzibę na terenie Saksonii. Współpraca układała się harmonijnie przez półtora roku. Sytuacja zmieniła się w połowie 2019 r., kiedy pracownik zaczął mieć problemy ze zdrowiem. 28 lipca po raz ostatni pojawił się w pracy i już do niej nie wrócił.


Pracodawca zareagował na tę sytuację poprzez skontaktowanie się z dwoma urzędami. Pierwsza wiadomość – e-mail z 14 sierpnia 2019 r. – została skierowana do miejscowego urzędu ds. cudzoziemców (niem. Ausländerbehörde). W zawiadomieniu wskazano, że cudzoziemiec przestał przychodzić do pracy 28 lipca 2019 r. z powodu choroby, ale nie przekazał zwolnienia lekarskiego (niem. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung). Podkreślono także, że pracodawca nie ma możliwości kontaktu z pracownikiem (w szczególności nie posiada aktualnego adresu korespondencyjnego) i poproszono urząd o pomoc w tym zakresie.


Drugą instytucją, która została zawiadomiona o sprawie dotyczącej cudzoziemca, był federalny urząd pracy (niem. Bundesagentur für Arbeit). Urząd otrzymał kopię wiadomości, wysłanej 14 sierpnia 2019 r. do urzędu ds. cudzoziemców oraz nową wiadomość (z 21 sierpnia 2019 r.), w której pracodawca informował o wszystkich nieobecnościach pracownika, wskazując w szczególności te, które miały związek z jego stanem zdrowia, w celu usprawiedliwienia podjętej przez siebie decyzji o rozwiązaniu umowy z cudzoziemcem. Oficjalnie stosunek pracy ustał 26 sierpnia 2019 r.

 

Pierwsze działania cudzoziemca i organu nadzorczego

W lutym 2020 r. cudzoziemiec zapoznał się z aktami sprawy prowadzonymi w urzędzie pracy i urzędzie ds. cudzoziemców na swój temat i dowiedział się o postępowaniu swojego byłego pracodawcy. Wzbogaciwszy w ten sposób swoją wiedzę, udał się następnie do saksońskiego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, by poinformować o sprawie i dowiedzieć się, jakie kroki byłyby możliwe do podjęcia.


Konsekwencje działań cudzoziemca były dwojakie. Saksoński organ nadzorczy 18 marca 2020 r. skierował do byłego pracodawcy cudzoziemca pismo o podejrzeniu naruszenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w trybie art. 58 ust. 1 lit. d rodo). W ocenie komisarza miało ono polegać na przekazaniu danych o stanie zdrowia (w rozumieniu art. 4 pkt 15 rodo) cudzoziemca do urzędów w sposób naruszający przepisy prawa.


Jednocześnie sam cudzoziemiec skierował do byłego pracodawcy pismo (z 9 kwietnia 2020 r.), w którym stwierdził, że działania firmy, polegające na przekazaniu danych osobowych (w tym informacji o stanie zdrowia) urzędowi ds. cudzoziemców i urzędowi pracy, były naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ponieważ naruszenie to wiązało się dla pracownika z powstaniem szkody niemajątkowej, na podstawie art. 82 ust. 1 rodo zwrócił się o odszkodowanie w wysokości 1500 euro (oraz dodatkowe 201,71 euro tytułem kosztów poniesionych w kontaktach z saksońskim organem nadzorczym). Jako termin realizacji tych żądań wskazano 24 kwietnia 2020 r.


Ponieważ firma nie zareagowała w żaden sposób na wezwanie byłego pracownika, sprawa trafiła do sądu, a konkretnie do sądu pracy w Dreźnie (niem. Arbeitsgericht Dresden).

 

[...]

 

Autor jest prawnikiem i głównym specjalistą ds. ochrony danych osobowych w firmie JAMANO.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.