Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Data governance a dane osobowe

21-09-2021 Autor: Tomasz Świętnicki

Samo zarządzanie danymi jest procesem, który określa zasady i formy gwarantujące proaktywne i efektywne zarządzanie danymi. Przyjęcie określonych ram zarządzania danymi daje możliwość współpracy na wszystkich poziomach organizacji: strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym.

 

W wyniku szybkiej ewolucji technologii i procesu globalizacji pojawiły się nowe wyzwania, które są związane z zarządzaniem danymi osobowymi w podmiotach gospodarczych. Obecnie technologia pozwala na wykorzystanie danych na bezprecedensową skalę w globalny zdelokalizowany i zdecentralizowany sposób. W związku z tym organizacje muszą w jak najbardziej skuteczny sposób zarządzać danymi. Może być to bardzo złożone zadanie, jeżeli informacje są rozproszone w różnorakich systemach, których nie można zintegrować.

Dane osobowe i ich prawidłowe wykorzystanie mogą generować wielkie wartości dodatnie, jednak same w sobie nie mogą być jedynym celem zarządzania. Jeśli chodzi o dane osobowe osób fizycznych, muszą one (osoby fizyczne) mieć kontrolę nad własnymi danymi. Te prawa i wolności gwarantuje rodo. Samo przetwarzanie danych osobowych musi być wsparte skutecznym wdrażaniem zasad ochrony danych przy zastosowaniu stosownych środków i zapewnieniu dostatecznych gwarancji.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 rodo administrator musi zastosować „odpowiednie” środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia i wykazania, że owo przetwarzanie jest zgodne z rozporządzeniem, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych plus ryzyko z nim związane. Zarządzanie danymi daje możliwość stworzenia polityki zarządzania, która integruje organizację w taki sposób, aby zapewnić skuteczną i odpowiednią kontrolę.

 

Waga data governance dla danych osobowych

Dane mają bardzo duże znaczenie dla zapewnienia jakości uzyskania informacji, które są przydatne do zasilania procesów decyzyjnych w organizacji. Ich jakość jest mierzona dokładnością, możliwościami, trafnością, integralnością oraz niezawodnością. Jakość danych wymaga bardzo efektywnego zarządzania danymi. Ważne dla skutecznego zarządzania jest wdrożenie procesu zarządzania tymi danymi, który gwarantuje to, że organizacja posiada stosowną procedurę zarządzania informacjami.


Zarządzanie danymi jest poważnym wyzwaniem, ponieważ obliguje organizację do przyjęcia holistycznego podejścia. Dane, które istnieją i są wykorzystywane w jednym dziale lub grupie, generują wartość tylko w tej części organizacji. Udostępnione dane stają się skarbnicą biznesową, którą należy zarządzać w taki sposób, aby były chronione i maksymalizowały wartość dla całej organizacji.

 

Do celów data governance (dalej: dg) należy zaliczyć:

 • ułatwienie podejmowania lepszych decyzji;
 • umożliwienie kierownictwu oraz całej organizacji przyjęcia wspólnego podejścia do danych;
 • powtarzalne procedury i procesy;
 • zmniejszenie kosztów wraz z polepszeniem efektywności działań;
 • redukowanie tarć w organizacji;
 • zagwarantowanie przejrzystości procesów;„
 • ochrona prywatności osób fizycznych i ich praw oraz wolności.
 • Jeśli czynności przetwarzania obejmują dane osobowe do celów zarządzania, należy uwzględnić poniższe cele:
 • przestrzeganie zasad ochrony danych;
 • zapewnienie osobom, których dane bezpośrednio dotyczą, przysługujących im praw – prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, powiadomienia, przenoszenia danych, sprzeciwu i automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji;„
 • zagwarantowanie ochrony danych już w fazie projektowania;„
 • przestrzeganie wszelkich innych wymogów prawnych i obowiązków nałożonych przez rodo.

[...]

 

Autor jest absolwentem prawa, politologii oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego; doktorantem na WPiA UJ. Uczestniczył we wdrożeniu procedur związanych z rodo w wielu firmach, spółkach i instytucjach; członek SABI.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.