Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Podstawowe pojęcia z IT dla IOD

22-09-2020 Autor: Mariola Więckowska

Osoby pracujące w IT uwielbiają posługiwać się pojęciami i skrótami, które dla IOD bywają niezrozumiałe. Oto słowniczek, który pozwoli zminimalizować ryzyko powstawania nieporozumień pomiędzy IOD a działem IT. Zrozumienie pojęć używanych przez IT umożliwi efektywną komunikację i usprawni ocenę projektów.

 

2FA (2-Factor Authentication) – uwierzytelnianie dwuskładnikowe, np. hasło i kod SMS.


Adres IP (IP address) – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast) bądź całej sieci komputerowej w protokole IP, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI (warstwa sieciowa).
 

Adres MAC (Medium Access Control) – każde urządzenie sieciowe ma tzw. adres fizyczny, czyli adres MAC. Jest on unikalny i nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji. Przykład: 00:E0:4C:EA:D3:FF.
 

AES (Advanced Encryption Standard) – symetryczny szyfr blokowy, który do szyfrowania i deszyfrowania tekstu jawnego wykorzystuje te same klucze. W przypadku gdy do szyfrowania i deszyfrowania wykorzystywane są różne klucze, to możliwe jest wyznaczenie klucza szyfrującego z deszyfrującego i odwrotnie. UWAGA: Ujawnienie jednego z kluczy umożliwia odtworzenie zaszyfrowanej wiadomości.
 

Agile – metodyka, która opisuje pewien zbiór zasad dotyczących sposobu prowadzenia tzw. projektów zwinnych. Polega na elastycznym dostarczaniu części oprogramowania w kolejnych iteracjach, stosuje skuteczne sposoby komunikacji (preferowana jest komunikacja twarzą w twarz) oraz cyklicznego zbierania informacji zwrotnej, a także analizowania i usprawniania sposobu pracy. Ważnym założeniem metodyk Agile (zwinnych) jest obserwacja i dostosowanie do częstych zmian i wymagań odbiorcy podczas trwania projektu.
 

API (Application Programming Interface) Interfejs Programowania Aplikacji – schemat komunikacji między aplikacjami (np. frontend–backend). Określa, jakie dane są dostępne dla klienta programu lub urządzenia oraz jaki jest sposób i zakres wymiany tych danych.
 

Archiwizacja danych – czynność przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej w celu ich długotrwałego przechowywania. W procesie archiwizacji dane starsze, mniej używane przenoszone są na wolniejsze, tańsze nośniki danych, ale użytkownicy mają dalej dostęp do danych.
 

Backdoor – celowo zrobiona luka w programie, która pozwala wprowadzić na komputer ofiary konia trojańskiego.
 

Backup – krótkoterminowa kopia zapasowa danych (zwykle przetrzymywana maksymalnie 3 miesiące) sporządzona dla ich zabezpieczenia i odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Dane z backupu nie są dostępne dla użytkowników do momentu ich odtworzenia. Typy backupów: całościowy, przyrostowy, lokalny, zdalny, w chmurze.

 

Bug – dziura, błąd w oprogramowaniu, która jest wykorzystywana przez exploit.
 

BYOD (Bring Your Own Device) – „przynieś własne urządzenie”, to polityka pozwalająca pracownikom na przynoszenie własnych urządzeń (laptopów, tabletów i smartfonów) do miejsca pracy. Takie urządzenia są wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do danych i aplikacji firmy.
 

Chmura prywatna (Private Cloud) – zasoby obliczeniowe używane wyłącznie przez jedną firmę lub organizację. Chmura fizycznie może znajdować się w lokalnym centrum danych organizacji lub być hostowana przez dostawcę usług będącego firmą zewnętrzną, jednak zawsze usługi i infrastruktura są utrzymywane w sieci prywatnej, a sprzęt i oprogramowanie są przeznaczone jedynie dla jednej organizacji.
 

Chmura publiczna – najbardziej popularny sposób wdrażania chmury obliczeniowej. Zasoby w chmurze, takie jak serwery i infrastruktura, należą do zewnętrznych dostawców usług w chmurze, którzy obsługują je i udostępniają przez internet. W przypadku chmury publicznej cały sprzęt, oprogramowanie i pozostała infrastruktura pomocnicza należą do dostawcy chmury i to on nimi zarządza. Microsoft Azure jest przykładem chmury publicznej.
 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – protokół pozwalający na automatyczną konfigurację ustawień, przydzielający urządzeniom adres IP, maskę podsieci czy też adres bramy domyślnej. Stosowany najczęściej, ponieważ nie wymaga ich ręcznej konfiguracji na każdym z nich.
 

DLP (Data Leak/Loss Protection/Prevention) – technologia informatyczna wspomagająca ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami danych. Wykorzystuje wiele technik do kontroli przepływu informacji, w tym np. wykrywanie danych wrażliwych w ruchu sieciowym, klasyfikacja i przypisanie wag plikom w lokalnym systemie na podstawie zawartości danych wrażliwych, kontrolowanie przesyłania tych plików przez sieć lub zapisywania ich na nośniki zewnętrzne, blokowanie zapisu na nośniki zewnętrzne, transparentne szyfrowanie i deszyfrowanie wrażliwych dokumentów, tak by nigdy nie opuszczały one organizacji w formie niezaszyfrowanej, zaś wewnątrz niej były czytelne tylko dla osób uprawnionych (systemy zarządzania prawami do informacji – IRM).
 

DNS (Domain Name System) – podstawowa usługa sieci internet, zamieniająca adresy stron WWW (tj. nazwę zrozumiałą dla człowieka) na odpowiadające im adresy IP serwerów, na jakich te strony są przechowywane.

 

[...]

 

Autorka jest ekspertem ochrony danych oraz doświadczonym DPO; pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.