Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Ingerencja operatora internetowej platformy rekomendacyjnej

22-09-2020 Autor: Łukasz Drożdżowski

Czy operator internetowej platformy rekomendacyjnej, który korzysta z oprogramowania filtrującego opinie użytkowników, ingeruje w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej (prawo prywatności) przez przedsiębiorcę, którego usługi podlegają ocenie użytkowników tej platformy? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe wyrokiem z 14 stycznia 2020 r.

 

Truizmem byłoby stwierdzenie, że w realiach gospodarki rynkowej serwisy internetowe, które oferują możliwość oceny towarów lub usług, są użytecznym narzędziem w obrocie konsumenckim, a wyświetlana w tego typu serwisach uśredniona wartość publikowanych ocen użytkowników istotnie rzutuje na wiarygodność danego przedsiębiorcy. Nie powinno zatem dziwić, że internetowe platformy rekomendacyjne coraz częściej stają się płaszczyzną sporu między ich operatorami oraz podmiotami, których produkty lub usługi podlegają ocenie.

 

Dowodzi tego bogate orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof lub BGH). Jego trzon stanowią judykaty poświęcone funkcjonowaniu portalu Jameda.de, gromadzącego opinie na temat osób wykonujących zawód lekarza (VI ZR 358/13 – Jameda I; VI ZR 34/15 – Jameda II; VI ZR 30/17 – Jameda III). Listę tę rozwija sprawa zakończona wyrokiem z 14 stycznia 2020 r. (VI ZR 496/18). Jej istotę zaś można sprowadzić do określenia stopnia dopuszczalnej ingerencji operatora platformy rekomendacyjnej – korzystającego z wolności wyrażania opinii – w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, którego usługi podlegają ocenie użytkowników tej platformy.

 

Stan faktyczny

 

Spór sięga jeszcze 2014 r. Pozwanym jest podmiot z siedzibą w Irlandii będący operatorem platformy rekomendacyjnej (dalej: e-portal) prowadzonej w skali globalnej w wielu wersjach językowych, w tym również polskiej (dalej: Operator Serwisu). Jego zarejestrowani użytkownicy mają możliwość recenzowania usług świadczonych przez przedsiębiorców, dla których Operator Serwisu uprzednio stworzył profil. Przedsiębiorcy mają możliwość rozbudowania profilu po uprzedniej rejestracji.

 

Proces recenzowania polega na dodawaniu tekstu komentarza oraz wskazaniu liczby gwiazdek w skali od 1 do 5. Przed publikacją każdej opinii – na skutek działania oprogramowania rekomendacyjnego – następuje jej zautomatyzowane skategoryzowanie jako opinii „rekomendowanej” albo „obecnie nierekomendowanej”. Tylko opinie rekomendowane wyświetlane są na głównym profilu przedsiębiorcy bezpośrednio pod jego danymi identyfikacyjno- lokalizacyjnymi. Ich wydzielenie graficzne następuje przez poprzedzenie pierwszej rekomendowanej opinii widocznym tekstem: „opinie rekomendowane”.  Z zawartością opinii skategoryzowanych jako „obecnie nierekomendowane” z kolei można zapoznać się przez uruchomienie jasnoszarego linku usytuowanego na dole profilu. Jego uruchomienie prowadzi również do wyświetlenia informacji na temat roli oprogramowania rekomendacyjnego, jaką jest selekcja opinii najbardziej przydatnych dla użytkowników portalu przy uwzględnieniu takich czynników, jak:

  • „ jakość, „
  • niezawodność, „
  • dotychczasowa aktywność użytkownika, który publikuje opinię w ramach e-portalu.

Co istotne, tylko opinie rekomendowane determinują ogólny wynik oceny usług danego przedsiębiorcy. Nie towarzyszy temu jakiekolwiek słowno-graficzne dookreślenie, że liczbę tę wyznacza wyłącznie ich przeciętny wynik. Przy liczbie gwiazdek znajduje się jedynie informacja na temat ogólnej liczby oddanych opinii.

 

Na profilu dedykowanym studiu fitness prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Ebersberg (dalej: Skarżąca) użytkownicy e-portalu oddali 25 opinii. Natomiast oprogramowanie rekomendacyjne skategoryzowało tylko jedną z nich jako „rekomendowaną”. Jej autor ocenił poziom usług Skarżącej na 3 gwiazdki. W rezultacie na czole profilu doszło do wyświetlenia jedynie 3 gwiazdek z podaniem informacji o jednej wydanej opinii.

 

Skarżąca twierdziła, że podział opinii na „rekomendowane” oraz „obecnie nierekomendowane” był arbitralny oraz nie towarzyszyło temu przedstawienie obiektywnych kryteriów. Zdaniem Skarżącej ogólny wynik oceny jej działalności w ramach e-portalu został przedstawiony fragmentarycznie oraz wpłynął na pozbawienie jej możliwości zdobywania nowych klientów. Wzięcie zaś pod uwagę pozostałych 24 „obecnie nierekomendowanych” opinii – przeważająco będących dla Skarżącej pozytywnymi opiniami – wiązałoby się z podwyższeniem ogólnej oceny świadczonych przez nią usług na poziomie między 4 a 5 gwiazdkami. Dlatego domagała się ona m.in. uwzględnienia przez Operatora Serwisu wszystkich 25 opinii opublikowanych przy obliczeniu ogólnej wartości oceny jej działalności usługowej.

 

Operator Serwisu kwestionował zasadność żądania Skarżącej. W toku procesu wyjaśnił, że szczegółowe zasady działania algorytmu, przy udziale którego dochodzi do kategoryzowania ocen na „rekomendowane” oraz „obecnie nierekomendowane”, objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. Twierdził on jednak, że zasadniczymi determinantami w tym zakresie są: „ fakt oddania różnych opinii przez różnych użytkowników identyfikowanych za pomocą tego samego adresu IP; „ rozpiętość powiązania opiniującego użytkownika z innymi zarejestrowanymi użytkownikami w ramach e-serwisu.

 

[...]

 

Autor jest radcą prawnym, absolwentem prawa na Uniwersytecie Łódzkim, programów LL.M. na Westfälische Wilhelms-Universität Münster oraz Chicago-Kent College of Law, autorem publikacji poświęconych m.in. tematyce prawa ochrony danych osobowych oraz prawa ochrony konsumentów.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.