Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
 

Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Rodo w praktyce

25-09-2017

Zawarcie umowy z księgową o powierzeniu przetwarzania danych, odpowiedzialność karna za niezgodne z prawem przetwarzanie danych, wgląd w akta postępowania administracyjnego – pokazujemy zastosowanie przepisów na konkretnych przykładach.

 

Czy z księgową zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych?
Odpowiada: Mirosław Gumularz


Analizując przypadek, czy z księgową należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych, trzeba uwzględnić:
1. Czy ta osoba przetwarza dane osobowe;
2. Czy działa w strukturze organizacyjnej administratora lub procesora.

Ad 1.
Punktem wyjścia poniższej krótkiej analizy jest przyjęcie, że w typowych sytuacjach osoba zajmująca się obsługą księgową będzie przetwarzać dane osobowe (np. zawarte w dokumentach księgowych) na zlecenie usługobiorcy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 uodo: „ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
1) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
2) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych”.

Biorąc pod uwagę szeroką definicję danych osobowych, należy przyjąć podobne założenia na gruncie przepisów rodo.

Ad 2.
Osoba zajmująca się obsługą księgową może występować w następujących rolach:

  • Pracownika lub współpracownika podmiotu zewnętrznego (np. biura rachunkowego) świadczącego obsługę księgową na rzecz zlecającego takie czynności. W takiej sytuacji zlecający obsługę rachunkową powinien zawrzeć umowę powierzenia (jeżeli jest administratorem danych) lub podpowierzenia (jeżeli jest procesorem) z tym podmiotem zewnętrznym.
  • Pracownika lub współpracownika podmiotu, na rzecz którego świadczona jest obsługa księgowa (tj. działa we własnym imieniu).


W zależności od charakteru umowy zawartej z osobą fizyczną świadczącą obsługę należy nadać upoważnienie albo zawrzeć umowę powierzenia z taką osobą. W przypadku pracownika będzie to z pewnością upoważnienie. Przepisy jednak nie precyzują, czy w przypadku osób fizycznych niepracowników należy nadać upoważnienie czy zawrzeć umowę powierzenia.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że zarówno upoważnienie, jak i powierzenie danych osobowych (umową powierzenia) służy m.in. sprecyzowaniu podmiotów, których administrator lub procesor dopuszcza do przetwarzania danych osobowych. W przypadku umów powierzenia możliwe jest wprowadzenie mechanizmu dalszego powierzenia. W związku z tym można przyjąć, że w sytuacji, w której zgodnie z umową zlecenie może być wykonywane wyłącznie osobiście przez współpracownika wystarczy upoważnienie takiej osoby fizycznej. Jeżeli natomiast zleceniobiorca (osoba fizyczna) może przy realizacji umowy korzystać ze swoich pracowników lub współpracowników (podwykonawców), to w takiej sytuacji należy z tą osobą zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych.

Autor jest radcą prawnym przy OIRP w Krakowie; specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w zakresie ochrony danych osobowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.