Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polityka czystego biurka i grzywna rodo

12-05-2021 Autor: Tomasz Borys

Rodo obowiązuje od ponad dwóch lat, ale ogólne zasady ochrony informacji znane są znacznie dłużej. Mogłoby się wydawać, że zasada czystego biurka jest jedną z tych najbardziej znanych, ale i tu życie potrafi zaskoczyć.

 

Włoski organ ochrony danych musiał zmierzyć się ze skargą wniesioną przez związki zawodowe na operatora call center i wcale nie chodziło tu o nachalny telemarketing. W ramach wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zatrudniająca około 250 pracowników firma Concentrix Cvg Italy s.r.l. wprowadziła regulacje wewnętrzne obejmujące między innymi politykę czystego biurka. Aby zapobiegać wykorzystywaniu telefonów czy innych urządzeń elektronicznych do nielegalnego pozyskiwania danych osobowych do celów niezgodnych z prawem, zakazano pracownikom posiadania na stanowisku pracy jakichkolwiek osobistych przedmiotów, łącznie z torebkami. Zgodnie z regulaminem pracy pracownikowi przysługuje 15-minutowa przerwa co 2 godziny oraz przerwa na obiad. Pracodawca zezwolił też pracownikom na korzystanie z toalety poza wyznaczonymi przerwami.

 

Sytuacja w firmie

Przyjęte regulacje były modyfikowane. Pracownikom pozwolono, żeby na stanowisku pracy znajdowała się mała torebka, ale nie większa niż smartfon. Umożliwiono również umieszczenie na stanowisku pracy pojemnika zawierającego leki, inne wyroby medyczne, podpaski i płyny. To „udogodnienie” wymagało jednak, aby pracownik wystąpił o stosowną zgodę do działu kadr. Dział kadr mógł zażądać od pracownika dostarczenia od lekarza zakładowego dokumentu medycznego wskazującego, dlaczego leki muszą znajdować się w zasięgu pracownika. Po otrzymaniu potwierdzenia od lekarza zakładowego dział kadr dokumentuje to odpowiednio i przesyła informację przełożonemu o zatwierdzeniu możliwości użycia pojemnika przy stanowisku. Pracodawca zastrzegł możliwość wyrywkowej kontroli zawartości pojemnika.

W wyjaśnieniach skierowanych do organu ochrony danych spółka stwierdza, że wszyscy pracownicy byli powiadomieni o wprowadzonych regulacjach i akceptowali je na piśmie. Przyjęte rozwiązania, zdaniem spółki, nie wiążą się z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia, ponieważ „nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik przechowywał leki w pojemniku, bez etykiety”. Podstawą przetwarzania danych jest, zdaniem spółki, art. 6. ust. 1 lit. f rodo – prawnie uzasadniony interes w związku z zapobieganiem oszustwom. Jeśli jednak traktować te dane jako dane dotyczące zdrowia, spółka widzi tu podstawę przetwarzania w art. 9 ust. 2 lit. b rodo.

 

[...]

 

Autor jest specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.