Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Decyzje i stanowiska skandynawskich organów nadzorczych

12-05-2021 Autor: Mateusz Kupiec

W ostatnich miesiącach jednymi z najbardziej aktywnych organów nadzorczych z zakresu ochrony danych osobowych w Europie były organy w Danii, Norwegii oraz Szwecji. Przyglądamy się ich wybranym decyzjom i działaniom.

 

Decyzja duńskiego organu nadzorczego z 26 stycznia 2021 r., 2020-432-0034

W związku z przejściem na nauczanie zdalne IT-Universitetets w Kopenhadze zdecydował o konieczności nadzoru studentów za pomocą programu monitorującego ProctorExam. Program nagrywał obraz i dźwięk oraz zapisywał historię wyszukiwania w przeglądarkach internetowych działających na urządzeniach końcowych studentów.

Duński organ nadzorczy (Datatilsynet) uznał działania podjęte przez IT-Universitetets za konieczne i zgodne z art. 5 ust. 1 i art. 32 rodo. Przesądziła o tym m.in. specyfika egzaminu, wymagającego od zdających wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi bez potrzeby jego uzasadnienia. Wszystkie poprawne odpowiedzi na egzaminie były identyczne. Wobec tego weryfikacja uczciwości zdających przy użyciu programu monitorującego była niezbędna do ustalenia, czy rozwiązywali oni zadanie egzaminacyjne samodzielnie. Organ zauważył, że rejestrowanie przebiegu egzaminów, których celem jest sprawdzenie ciągu myślowego zdających nie jest konieczne, ponieważ brak samodzielności zdającego można stwierdzić na podstawie samej analizy jego pracy. Datatilsynet podkreślił, że przystępujący do egzaminu otrzymali szczegółowe czytelne informacje od IT-Universitetets dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych zdających przy pomocy Proctor­Exam. Przed wyborem Proctor­Exam uczelnia przeprowadziła i udokumentowała analizę rynku w celu wybrania najmniej inwazyjnego narzędzia monitorującego oraz dokonała oceny skutków przetwarzania.

 

Decyzja duńskiego organu nadzorczego z 4 marca 2021 r., 2020-31-4131

22 października 2020 r. matka dwojga dzieci wniosła skargę do duńskiego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem informacji o jej dzieciach przez stronę internetową Orienteringsret.dk. Wskazana strona pozwala rodzicom nieposiadającym władzy rodzicielskiej skontaktować się z około 4000 publicznych i prywatnych podmiotów w celu uzyskania informacji o sytuacji ich dzieci (np. o postępie w nauce). W celu skorzystania z usług Orienteringsret.dk rodzice muszą wprowadzić szereg informacji dotyczących ich samych oraz dzieci. Następnie za pośrednictwem strony internetowej wysyłane są wiadomości do wybranych przez rodzica odbiorców (instytucji). Na podstawie zebranego materiału dowodowego organ ustalił, że strona internetowa przetwarzała dane osobowe dzieci skarżącej w celu przesłania konkretnym instytucjom zapytania dotyczącego ich sytuacji życiowej. Autorem zapytania był pozbawiony praw rodzicielskich ojciec dzieci skarżącej.

W ocenie Datatilsynet przepisy rodo nie znajdują zastosowania do przekazania danych osobowych dzieci przez ich ojca wybranym przez niego podmiotom przy pomocy Orienteringsret.dk, ponieważ czynność ta miała czysto osobisty charakter w świetle art. 2 ust. 2 lit. c rodo. Zdaniem organu przykładem czynności, o których mowa we wskazanym przepisie, jest kierowanie przez osobę fizyczną zapytań o sytuację jej rodziny. Oznacza to, że działania rodziców pozbawionych praw rodzicielskich przy pomocy Orienteringsret.dk wykraczają poza materialny zakres stosowania rodo.

 

[...]

 

Autor zajmuje się ochroną danych osobowych, współpracuje z kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.