Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
 

Tomasz Banyś (red.), Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Udostępnianie i wymiana danych

12-05-2021 Autor: Marlena Sakowska-Baryła

Czy administrator zawsze potrzebuje umowy powierzenia, aby przekazać dane innemu podmiotowi? Co w sytuacji, w której obie strony umowy wymieniają się takimi informacjami? Jak wygląda udostępnienie danych osobowych, o które prosi organ naczelny?

 

Czy w przypadku, w którym strony umowy wymieniają się informacjami o osobach do kontaktu lub o osobach ją wykonujących, muszą dodatkowo zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania?

 

Nie ma potrzeby i podstaw do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy strony umowy np. o świadczenie usług wymieniają się informacjami o osobach do kontaktu lub o osobach zaangażowanych w jej wykonanie. To relacja między dwoma administratorami i nie ma tu miejsca na kwalifikowanie jej jako stosunku powierzenia przetwarzania.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 4 pkt 8 rodo podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Tymczasem w okolicznościach, do jakich odnosi się pytanie, nie mamy do czynienia, gdy jeden podmiot przetwarza dane osobowe w imieniu i na rzecz innego podmiotu, ponieważ wymiana informacji o osobach reprezentujących każdą ze stron, osobach zapewniających realizację umowy, a także bezpośrednich jej wykonawcach następuje w ramach celów każdej ze stron umowy z osobna. To sytuacja, w której dwóch administratorów udostępnia sobie nawzajem dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania łączącej ich umowy, które opierać w przypadku każdego z nich należy przede wszystkim na przesłance określonej w art. 6 ust. 1 lit. f rodo (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem przetwarzania, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).

Niestety w praktyce stosunkowo częste są próby zawierania umów powierzenia i to umów „wzajemnych” właśnie wtedy, gdy strony dokonują na swój sposób oczywiście uzasadnionej operacji przetwarzania polegającej na udostępnieniu danych osób, z którymi kontakt ma służyć realizacji wspólnego biznesowego celu obu stron, jakim jest wykonanie umowy. Cel ten nie ma nic wspólnego z powierzeniem, podobnie jak nie ma w tym przypadku nic wspólnego ze współadministrowaniem wywodzonym z art. 4 ust. 7 w zw. z art. 26 rodo, bo i takie błędne koncepcje co do działania z użyciem danych osób wykonujących umowy można napotkać w obrocie.

 

[...]

 

Autorka jest redaktor naczelną „ABI Expert”, radcą prawnym i partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.