Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

21-05-2019 Autor: Tomasz Izydorczyk

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest przede wszystkim jedną z sześciu podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a rodo. Nie jest ona ani lepszą, ani ważniejszą podstawą prawną.

 

Zgoda jest wymieniona jako pierwsza spośród sześciu podstaw prawnych przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a rodo), ale powinna być rozpatrywana przez administratora jako ostatnia możliwość legalnego przetwarzania danych osobowych. Zostało to wyraźnie podkreślone przez unijne organy ochrony danych w dokumencie z 28 listopada 2017 r. Wytyczne dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679, WP 259. W dokumencie tym organy wskazały, że „administrator zawsze musi znaleźć czas na rozważenie, czy zgoda jest odpowiednią legalną podstawą przewidzianego przetwarzania lub czy zamiast tego należy wybrać inną podstawę”.

Dlaczego organy ochrony danych zdecydowały się postawić zgodę na ostatnim miejscu w hierarchii podstaw prawnych przetwarzania? Jeżeli istnieje inna podstawa prawna pozwalająca administratorowi na przetwarzanie danych, powinien on ją zastosować (np. art. 6. ust. 1 lit. b rodo – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowny, czy art. 6 ust. 1. lit. c rodo – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). A skoro administrator pyta osobę o zgodę na konkretne przetwarzanie, to znaczy, że bez tej zgody przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnym celu byłoby niezgodne z przepisami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzieleniem zezwolenia osoby fizycznej dla administratora na wykonanie pewnych operacji przetwarzania w konkretnym celu. Bez tego zezwolenia administrator nie ma prawa (żadnej innej podstawy) na przetwarzanie danych osobowych do konkretnego celu określonej w treści zgody.

Po co zgoda

Zgoda jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych jest poszanowaniem autonomii informacyjnej jednostki. Są takie sfery życia, gdzie jako obywatele nie możemy skutecznie sprzeciwić się przetwarzaniu naszych danych, np. w sferze podatków, wymiaru sprawiedliwości, oświaty czy zdrowia przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji usług publicznych, które społeczeństwo nałożyło na administratorów w przepisach prawa.

Prawo nie reguluje jednak wszystkich sfer życia. Tam, gdzie interes administratora nie będzie ważniejszy od interesu osób fizycznych, gdzie prawo nie nakłada obowiązku na administratora oraz administrator nie musi przetwarzać danych do celu wykonania umowy z podmiotem danych, wtedy jedyną podstawą legalnego przetwarzania danych będzie zgoda osoby fizycznej. Takim obszarem pełnej autonomii i swobody podejmowania decyzji osoby fizycznej będzie marketing bezpośredni skierowany do konkretnej osoby, która nie może oczekiwać, czy spodziewać się (brak relacji z administratorem) jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych przez tego administratora.

 

[...]

 

Autor jest wykładowcą w WSB w Poznaniu, konsultantem w kancelarii MARUTA WACHTA sp. j. oraz członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministrze Cyfryzacji.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.