Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Zgoda jednorazowa i ciągła

21-05-2019 Autor: Tomasz Izydorczyk

Z uwagi na treść udzielanych zgód na przetwarzanie danych można je podzielić na zgody jednorazowe i zgody ciągłe.

 

Jednorazowa zgoda polega na tym, że administrator wykonuje jedną czy kilka operacji i po zakończeniu tych operacji cel zostaje stosunkowo szybko osiągnięty. Zgodnie z zasadą ograniczonego celu (art. 5 ust. 1 lit. b rodo) dalsze przetwarzanie danych objętych zgodą jest już zbędne, chyba że administrator przetwarza ten sam zakres danych do innego celu, na ważnej podstawie prawnej. Przykładem takiej zgody może być „zgoda na udostępnienie danych do konkretnego, innego administratora”. Po takim udostępnieniu cel pierwszego administratora został osiągnięty. Dlatego należy uważnie i dokładnie precyzować cel przetwarzania danych w treści zgody.

Przykładem zgody ciągłej będzie klasyczna „zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych”. Zgoda ciągła nie jest wieczna. Organy ochrony danych podkreślają, aby co jakiś czas „odświeżać zgody”. Administrator musi być bardzo czujny, ponieważ osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać zgodę.

Język zgody

Zgoda musi zawierać konkretny cel przetwarzania. Wskazanie celu w treści zgody ma być zabezpieczeniem przed rozrostem celów, czyli sytuacją, w której administrator zmienia cel jak mu jest wygodnie. Przykładem takiego mało konkretnego celu może być „cel marketingowy”. Ten cel jest bardzo pojemny, nieokreślony i niezdefiniowany prawnie. Może obejmować działania począwszy od reklamy bezpośredniej przez nakłanianie do zakupu, badania marketingowe, badania rynku, produktów, statystyczne aż po badania satysfakcji klienta czy jakości produktu lub usługi. Podobnie będzie ze zgodą na „przetwarzanie wizerunku”. Treść zgody zazwyczaj wygląda następująco: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów promocyjnych”. Tak określonego celu w treści zgody nie można uznać za konkretny i jasny. Osoba, która zgodziła się np. na „wykonanie wspólnego zdjęcia pamiątkowego w zakładzie pracy”, ma prawo oczekiwać i być przekonana, że jej wizerunek nie pojawi się na folderach reklamowych firmy, na stronie internetowej czy fanpage’u na Facebooku.

 

[...]

 

Autor jest wykładowcą w  WSB w  Poznaniu, konsultantem w  kancelarii MARUTA WACHTA sp. j. oraz członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministrze Cyfryzacji.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.