Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Odcinkowy pomiar prędkości i ochrona danych

21-05-2019 Autor: Marcin Górski

Legalność stosowania tzw. odcinkowego pomiaru prędkości może wydawać się sprawą błahą. Wszak chodzi tylko o mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Na dodatek pewnie każdy człowiek zapytany o to, czy należy przeciwdziałać przekroczeniom prędkości przez kierujących pojazdami, odpowie, że należy to robić.

 

Stosowanie pomiaru odcinkowego powinno wzbudzać zasadnicze wątpliwości konstytucyjne. Za sprawą pewnego kierowcy z Tychów, który postanowił pozwać Skarb Państwa, żądając od sądu cywilnego udzielenia ochrony dóbr osobistych naruszonych zdaniem powoda przez stosowanie odcinkowego pomiaru prędkości, przekonamy się niebawem, czy sąd da wyraz podejściu permisywnemu, czy też raczej stanie w obronie praw podstawowych.

Podstawa prawna stosowania odcinkowego pomiaru prędkości w  Polsce

Zgodnie z art. 129g ust. 1 lit. a ustawy z dnia 20 maja 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dalej: prd) ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych przekroczeń dopuszczalnej prędkości należy do Inspekcji Transportu Drogowego (dalej: ITD), stanowiąc jej ustawową kompetencję. Ustawodawca w art. 129g ust. 2 prd podkreśla, że ITD, wykonując te zadania, rejestruje i przetwarza w tym celu obraz naruszenia i wizerunek kierującego oraz dane obejmujące m.in. dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem. Natomiast art. 129h ust. 2 prd wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego przypadkach ITD może ujawniać naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 lit. a prd, również za pomocą urządzeń rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi.

Podkreślmy w tym miejscu dwie okoliczności:

  • Odcinkowy pomiar prędkości nie pozwala na ustalenie ani czasu, ani miejsca popełnienia wykroczenia polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Jest to bowiem tylko pomiar wartości średniej, a to oznacza, że kierujący mógł na pewnej części odcinka objętego pomiarem jechać znacznie poniżej prędkości maksymalnej, dozwolonej na tym odcinku, a następnie pędzić z prędkością 300 km/h na pozostałej części odcinka. Otóż wykroczenie musi mieć określone miejsce i czas jego popełnienia, których nie wolno nam się domyślać, lecz muszą one być dokładnie ustalone. Pomiar odcinkowy na to nie pozwala.
  • Odcinek, na którym dokonywany jest pomiar, jest czytelnie oznaczany.


Problem konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny miał okazję wypowiedzieć się na temat konstytucyjności art. 129g prd, ale tylko w zakresie jego ust. 4, który ustanawiał delegację do określenia w rozporządzeniu sposobu, trybu i warunków technicznych udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (dalej: GITD) utrwalonych obrazów i danych. TK wyrokiem z 14 lipca 2015 r. (K 2/13) stwierdził niekonstytucyjność badanego przepisu jako niezgodnego z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Jednak w tym samym wyroku, obiter dicta, TK odniósł się również do doniosłości konstytucyjnego prawa do ochrony danych osobowych, wskazując (za koncepcją prezentowaną przez Irenę Lipowicz) na jego powiązanie z prawem do godności, będącego w ujęciu Konstytucji RP metaprawem podstawowym (zgodnie z art. 30 Konstytucji RP „źródło wolności i praw człowieka”). Natomiast samej konstytucyjnej oceny dopuszczalności stosowania urządzeń umożliwiających odcinkowy pomiar prędkości TK nie przedstawił, bo nie był o to pytany (wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich koncentrował się na wadliwości delegacji do wydania rozporządzenia). 

 

[...]

 

Autor jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, członkiem Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, adiunktem Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ, dyrektorem Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.