Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami

Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami
 

Aleksandra Zomerska, Robert Brodzik, Michał Kluska

Cena: 128,00 zł

Zamów

Polecamy

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
 

Bartosz Marcinkowski, Robert Brodzik, Klaudia Czarniecka, Michał Kluska, Katarzyna Kulesza, Olga Legat, Justyna Tyc

Cena: 128,00 zł

Zamów

Zgody i upoważnienia

21-05-2019 Autor: Magdalena Czaplińska, Agnieszka Filipczak-Bogusławska, Anna Matusiak-Wekiera

Udzielanie świadczeń socjalnych pracownikom, wydawanie upoważnień w imieniu administratora danych przez inspektora ochrony danych, zgoda w przypadku delegowania pracownika – wyjaśniamy problematyczne kwestie.

 

Rezerwacja a zgoda
Odpowiada: Magdalena Czaplińska

Czy rezerwacja miejsca w hotelu wymaga zgody pracownika udzielanej pracodawcy i hotelowi?

Delegowanie pracownika do pracy poza siedzibę firmy często wiąże się z zapewnieniem pracownikowi miejsca do nocowania, co stwarza wątpliwości nie tylko prawnopodatkowe. Praktyka pokazuje, że problemem staje się także forma, zakres i przede wszystkim podstawa przekazywania danych w relacji pracodawca–pracownik–hotel. W przypadkach stałej współpracy pomiędzy pracodawcą a podmiotem świadczącym usługi hotelowe zazwyczaj zawierane są umowy regulujące zasady rezerwacji noclegów, w tym warunki rezerwacji i sposób przekazywania informacji pomiędzy pracodawcą a hotelem. W tego typu relacji to realizacja tej umowy, czyli prawnie uzasadniony interes obu stron będzie stanowić uzasadnienie legalności udostępniania danych. W ten sposób zbędne wydaje się wprowadzanie innych podstaw legalności przetwarzania danych osobowych, takich jak np. zgoda pracownika (a czasami także pracodawcy) na przekazanie danych hotelowi.

Hotel po uzyskaniu zlecenia wykonania usługi, będąc odrębnym od pracodawcy administratorem, przetwarza dane pracownika na podstawie ustaw stanowiących podstawę jego branżowej działalności. W odniesieniu do relacji pracownik–pracodawca należy wskazać, że dane osobowe pracownika przetwarzane są w związku z wykonywaniem przez niego pracy w miejscu oddelegowania, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązków służbowych w interesie pracodawcy. W tym przypadku brakuje podstaw do uznania, że wypełnienie obowiązków służbowych poza siedzibą pracodawcy, co wiąże się z zapewnieniem miejsca do nocowania, uwarunkowane jest zgodą pracownika. Odbycie podróży służbowej z noclegiem wynika z konieczności zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa pracownikowi oraz uzyskania efektywnego wykorzystania jego czasu pracy. Zapewnienie pracownikowi noclegu jest podyktowane interesem pracodawcy i wynika z powszechnie realizowanego modelu prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji za wadliwą prawnie należy uznać praktykę wprowadzania do umów o świadczenie usług hotelowych regulacji warunkujących udostępnienie danych pomiędzy hotelem a pracodawcą od uzyskania zgód pracowników.

 

Autorka jest radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

 


 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpowiada: Agnieszka Filipczak-Bogusławska

Jakie dane może zbierać pracodawca w celu udzielenia świadczenia socjalnego pracownikowi?

Wejście w życie rodo zaowocowało szeregiem pytań i wątpliwości, szczególnie po stronie pracowników, dotyczących zakresu przetwarzania danych osobowych przez pracodawców w związku z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (dalej: zfśs). Pracodawca, chcąc wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie zfśs, zobowiązany jest do ustalenia sytuacji materialnej pracownika.

Podstawą gromadzenia w tym celu danych jest art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z nim przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zasady i warunki korzystania z zfśs, a także zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalonym w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w przypadku gdy u pracodawcy nie działa organizacja związkowa, pracodawca powinien uzgodnić jego treść z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

 

[...]

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.