Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Polecamy

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik

Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
 

Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Cena: 148,00 zł

Zamów

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

ADO w konkursach i loteriach marketingowych

18-05-2017 Autor: Tomasz Izydorczyk

Konkursy marketingowe i loterie promocyjne są często zlecane zewnętrznym podmiotom – agencjom marketingowym. Powoduje to konieczność ustalenia, kto w takiej sytuacji jest administratorem danych (dalej: ADO), kto procesorem, a kiedy mamy do czynienia z udostępnianiem danych.

 

Gospodarki oparte na usługach charakteryzują się powstawaniem wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Usługi marketingowe realizowane przez agencje marketingowe łączą w sobie najnowsze technologie komunikacyjne, unikalne sposoby przetwarzania danych oraz autorskie pomysły na budowanie postaw i świadomości wśród konsumentów i klientów. Specjalizacja tych agencji powoduje jednocześnie, że ADO nie zawsze interesują się sposobami przetwarzania informacji, lecz efektem końcowym usługi, np. zwiększeniem sprzedaży, rozpoznawalności firmy, produktu.

Korzystanie z profesjonalnych agencji marketingowych to typowy outsourcing procesów. W takim przypadku, aby administrator bezpieczeństwa informacji (dalej: ABI) mógł zapewnić zgodność przetwarzania danych z uodo – w konkursach lub loteriach, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Kto jest ADO, a kto procesorem w konkretnej akcji marketingowej?
 • Kto i komu powierza czynności?
 • Kto i za co odpowiada?
 • Czy dochodzi do udostępnienia danych osobowych, czy może powierzenia przetwarzania?
 • Co powinna zawierać umowa dotycząca przeprowadzenia konkursu lub loterii promocyjnej?
   

Konkurs a loteria


Praktyka rynkowa pokazuje, że akcje marketingowe to głównie konkursy i loterie promocyjne. W polskim prawie nie występuje definicja legalna konkursu. Sądy administracyjne jednak wskazały, na czym może polegać konkurs. Konkurs można scharakteryzować w następujący sposób:

 • jest ogłaszany publicznie wraz ze stosownym regulaminem,
 • uczestnicy konkursu rywalizują ze sobą o nagrodę,
 • konkurs polega na współzawodnictwie uczestników konkursu,
 • organizator ogłasza wyniki i najczęściej rozdaje przyrzeczone nagrody.

O loterii promocyjnej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (DzU z 2016 r., poz. 471 ze zm.) – dalej: ugh. W takiej loterii uczestniczy się nieodpłatnie przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, a urządzający ją podmiot oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Loteria charakteryzuje się tym, że przypadek (losowość) musi być głównym czynnikiem przesądzającym o wyniku gry.

Podobieństwa w przypadku organizacji konkursu i loterii są następujące:

 • uczestnikami mogą być osoby fizyczne, a uczestnictwo jest dobrowolne;
 • organizator złożył przyrzeczenie publiczne, że przewidział nagrody o konkretnej wartości dla laureatów;
 • regulamin określający warunki udziału jest dostępny publicznie;
 • do celów podatkowych organizator musi zebrać i przechowywać dane osobowe osób, którym zostały wręczone nagrody;
 • w przypadku braku podstaw do zwolnienia z podatku (zwolnienie przedmiotowe lub kwotowe) organizator jest zobowiązany naliczyć odpowiedni podatek, wystawić deklarację PIT-8C i opłacić podatek do właściwego urzędu skarbowego.
   

Kto jest ADO?


Z przepisów uodo wynika, że ADO jest ten, kto decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Bycie ADO to okoliczność faktyczna. Zlecający organizację konkursu oraz agencja przyjmująca zlecenie nie mogą się umówić, kto będzie administratorem danych. Nawet jeśli zleceniodawca zlecił agencji wszystkie czynności, jakie są związane z zaprojektowaniem i przeprowadzeniem akcji marketingowej, to i tak pozostaje ADO.

Przyjmuje się, że wybór agencji do zrealizowania tego zadania jest przejawem decydowania o środkach przetwarzania. Pomocna okazuje się tu opinia 1/2010 w sprawie pojęć „administrator danych” i „przetwarzający” przyjęta 16 lutego 2010 r. przez Grupę Roboczą Art. 29 (WP 169). Wskazano w niej, że pojęcie „sposoby” nie odnosi się tylko do technicznych sposobów przetwarzania danych osobowych, ale także do tego, jak odbywa się przetwarzanie, co obejmuje zagadnienia: które dane się przetwarza, jakie osoby trzecie mają dostęp do tych danych, kiedy usuwa się dane itd. Dlatego w przypadku wszelkich akcji marketingowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które są zlecane podmiotom zewnętrznym, ADO powinien być podmiot zlecający tę akcję.

[...]

Autor jest ABI w ANECOOP Polska sp. z o.o. oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.